Dagens förhöjda pH-värden från bruket i Bäckhammar återigen under kontroll

Nordic Paper Bäckhammar har under dagen uppmätt förhöjda pH-värden ut från fabriken till recepienten Visman.
I samband med rengöring av en cistern skulle bottensatsen bestående av vitlutsmesa sugas bort och placeras innanför barkinvallningar, vilket vi har tillstånd från länsstyrelsen att göra. Barkinvallningen fungerar som partikelfilter och gör så att ren vätska med högt pH därefter kan ledas till vårt interna reningsverk för neutralisering.

Efter ett tag upptäcktes dock att sugbilen, som var intagen från extern entreprenör, läckte varvid tvättvätska rann ut i en avloppsbrunn för dagvatten. Omedelbara åtgärder vidtogs, all sugning och transport stoppades direkt, liksom att neutraliserande kemikalier tillsattes i avloppsbrunnen. Interna kontroller inleddes och första ökningen av pH-värde noterades vilken är konsekvensen av vitlutsrester och mesa som bildar kalciumkarbonat.

Ett antal timmar senare noterades återigen normala p-värden. Personal från bruket har även kontinuerligt kontrollerat vattnet nedströms från bruket. Nattskiftet kommer göra en ny kartering och vi noterar att pH-värdet sjunker över tid.
Både grannar och länsstyrelsen är informerad om händelsen.

Om oss

Nordic Paper is a leading producer of Greaseproof paper and Kraft Paper.We are located in Scandinavia and operates in Sweden and Norway. Our four paper mills and two pulp mills are all within 250 kilometers of one another. We have been manufacturing special paper for a range of applications since the late 19th century. Our expert knowledge of paper manufacturing has been passed down through generations. We use only renewable forestry resources in our manufacturing processes. Everything we do, we do with the greatest possible consideration for the environment, which is witnessed by the many certification processes we have satisfied. Our motto is that we always are near, natural and premium! For more information, please visit: www.nordic-paper.com

Prenumerera