Nordic Paper fattar beslut om att upphöra med massaproduktionen i Säffle

Report this content

I linje med tidigare kommunicerad avsikt har Nordic Paper idag beslutat att produktion av pappersmassa vid bolagets anläggning i Säffle ska upphöra under fjärde kvartalet 2021 och ersättas med externt inköpt massa. Beslutet har kunnat fattas då förhandlingar med fackliga parter rörande massaproduktionen nu har slutförts. Beslutet för med sig flera positiva miljöeffekter, bland annat kommer anläggningens användning av fossila bränslen mer än halveras.

Nordic Papers produktionsanläggning i Säffle består idag av en massalinje och två pappersmaskiner som producerar naturliga greaseproofpapper. Pappret säljs för användning till olika typer av livsmedelsapplikationer exempelvis bakformar och bakplåtspapper.

Åtgärderna innebär att anläggningens årliga produktionskapacitet för papper ökar med cirka 10%. Beslutet leder samtidigt till en betydande minskning av anläggningens klimatpåverkan då användning av fossila bränslen kommer mer än halveras. Andra viktiga miljöeffekter är att utsläpp till vatten kommer minska kraftigt samtidigt som utsläpp till luft från massaprocessen upphör helt.

- I och med detta beslut utökar vi vår konkurrenskraft och säkrar vår position som världsledande producent av greaseproofpapper. Jag är glad över att vi nu svarar mot våra kunders ökande efterfrågan på våra förnyelsebara material och att vi samtidigt kan minska vår miljöpåverkan, säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

Nordic Paper bedömer att anläggningens fasta kostnader exklusive avskrivningar minskar med omkring MSEK 30-40 på årsbasis vid utnyttjande av den fulla produktionskapaciteten. Bemanningen vid anläggningen kommer att minska med cirka 20 arbetstillfällen. Engångseffekter om cirka MSEK 110 kommer uppstå varav cirka MSEK 80 utgörs av en reservering som görs under innevarande kvartal kopplad till återställning av byggnader och mark samt en nedskrivning av existerande massalinje om cirka MSEK 30 som görs vid stängningen under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy                                                    Marie Stenquist, Head of Communication
Tel: 073 057 38 01                                                                                    Tel: 072 518 97 73
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com                                                  E-post: marie.stenquist@nordic-paper.com

Denna information är insiderinformation som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 17 maj 2021 kl. 07.30 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Prenumerera

Dokument & länkar