Nordic Papers årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Report this content

Nordic Papers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 finns från och med idag tillgänglig på www.nordic-paper.se/investerare.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy
Tel: 073 057 38 01
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan information som Nordic Paper Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 11.00.

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se