Papper blir till kläder

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom klassiska svenska industrier kan trä förädlas till närodlad textil. Det ger nya affärsmöjligheter för den inhemska industrin i Sverige och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar över branschgränser.

Inom en radie av 15 mil runt Bäckhammars bruk i Värmland växer tät skog av tall och gran. Den svenska skogsråvaran har processats och förädlats till papper i Nordic Papers pappersbruk. Det oblekta och närodlade pappret har därefter skeppats vidare till det textila klustret i Sjuhäradsbygden där det spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås. På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås. Det låter nästan som en saga, men det är en beskrivning av en del av resultatet från projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige - ENTIS”, där ett antal parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Nordic Paper ingår i projektet och vad det gäller detta första plagg - en klänning, så består den av kraftpapper från Nordic Paper. Kraftpapper användas annars till att göra allt ifrån säckar till stålmellanläggspapper och fina boutiqespåsar.

– Textil av papper finns idag, men det unika med det här projektet är att man har tittat på möjligheterna till återvinning och att man utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker för att åstadkomma ett cirkulärt flöde. En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material. Det är extra kul att se samverkan växa fram i ett projekt med parter från flera olika branscher och jag ser fram emot, att även prototyper för interiöra applikationer kommer fram i projektet, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för ”Design for recycling” och projektkoordinator för fokusområdet Hållbar Textil inom Smart Textiles.

Papper – en hållbar och närodlad råvara

Behovet av textila fibrer växer i takt med att jordens befolkning ökar (FN: 9,2 miljarder 2050) och den generella levnadsstandarden höjs. I samband med att människor i större utsträckning bosätter sig i städer och har råd att konsumera mer, så ökar också behoven av sofistikerad textil. Ett konstaterande inom projektet är därför att vi behöver vara rädda om den råvara vi har och återanvända den. Men det finns också ett behov av att tillföra ny hållbar råvara som dessutom kan bli en del av ett cirkulärt flöde. Projektet vill belysa vikten av att ständigt undersöka alternativ till bomull och syntetfibrer för att få mer resurseffektiva fibrer och hur val i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens fiberbehov krävs en mångfald av lösningar där papper kan vara ett alternativ till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material i vår närmiljö som kan bli en del av ett slutet kretslopp.

Vi har varit med i projektet från början och det här som kallas "Smart Textiles" är ett sidoprojekt där målet varit att de facto få fram ett plagg, vilket man nu kommit i mål med och det känns bra eftersom vi hela tiden jobbar med att öka vårt fokus på hållbarhet och cirkulär bioekonomi. Om pappret som traditionellt sett används till andra ändamål dessutom kan bli till kläder, något som alla använder dagligen, så är det klart att vi vill vara med på den spännande resan, säger Marie Stenquist, kommunikationsansvarig på Nordic Paper.

Mer om projektet: Inom BioInnovation, som är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, ingår projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige - ENTIS” som leds av Swerea IVF. Smart Textiles är ansvariga för arbetspaketet ”Design for Recycling” inom projektet där målet är att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Marie Stenquist

Corporate Communications/PR

+4672-5189773

marie.stenquist@nordic-paper.com

Nordic Paper är världsledande inom greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper.
Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 90%.
Årlig produktion är ca 227 000 ton specialpapper och och ca 236 000 ton sulfit- och sulfatcellulosa.
Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge.
Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland.
Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.

Om oss

Nordic Paper is a leading producer of Greaseproof paper and Kraft Paper.We are located in Scandinavia and operates in Sweden and Norway. Our four paper mills and two pulp mills are all within 250 kilometers of one another. We have been manufacturing special paper for a range of applications since the late 19th century. Our expert knowledge of paper manufacturing has been passed down through generations. We use only renewable forestry resources in our manufacturing processes. Everything we do, we do with the greatest possible consideration for the environment, which is witnessed by the many certification processes we have satisfied. Our motto is that we always are near, natural and premium! For more information, please visit: www.nordic-paper.com

Prenumerera

Media

Media