Mångmiljonsatsning av Jönköpingsföretag – ska förenkla järnvägsarbete

Report this content

Jönköpingsföretaget RailRent Nordic AB lanserar i dagarna ett nytt arbetsfordon för både nyproduktion och underhåll av järnvägsnätet.
– TwoWay Multi är ett tvåvägsfordon som sparar tid, pengar och gör dragningen av kontaktledningar mer exakt, säger Mikael Zagerholm, CEO.

Nedrivna kontaktledningar. Signalfel. Räls som spricker. Underhållet av Sveriges järnvägar är eftersatt och leder inte sällan till förseningar. Det nya tvåvägsfordonet TwoWay Multi ska bidra till färre problem längs rälsen.
– Varje timme som sparas vid ett reparationsarbete betyder enorma vinster för alla, säger Mikael Zagerholm, CEO på RailRent Nordic, som står bakom investeringen.

RailRent Nordic är ett dotterbolag till redan etablerade Nordic Re-Finance som har specialiserat sig på uthyrning av spårbunda fordon. I och med det nybildade bolaget går man nu in även på segmentet arbetsfordon.
– TwoWay Multi kan användas vid all typ av service och underhåll. En stor fördel är att det snabbt kan vara på plats vid akuta incidenter, säger Mikael Zagerholm.
– TwoWay Multi är också det första tvåvägsfordonet som gör det möjligt att sätta upp kontaktledningar med exakthet.

Fordonet är i grunden en Scania G500, som har utrustats med höj- och sänkbar arbetsplattform, kran och personalutrymme. Påbyggnadsarbetet har gjorts av italienska SVI som i många år varit en av branschens ledande aktörer för järnvägsunderhåll.

Till skillnad från många andra servicefordon är Twoway Multi ny och modern i alla delar.
– Vi satte upp en vision att skapa framtidens arbetsfordon för järnvägen. Ganska snart insåg 
vi att det måste byggas nytt från grunden för att undvika onödiga kompromisser.

Arbetet med att ta fram TwoWay Multi har pågått under flera år och totalt har det satsats närmare 40 miljoner kronor på projektet. Första gången fordonet visas upp för branschen blir på Elmia Nordic Rail, den 8–10 oktober.
– Vår avsikt är att hyra ut fordonen i Norden och vi har redan haft kontakt med företag som visat intresse, säger Mikael Zagerholm.

Mikael Zagerholm, CEO
Mobil: 0707-577 377
E-post: mikael@nordicrefinance.se

Tor Hansen, CFO
Mobil: 0706-728 894
E-post: tor@nordicrefinance.se

www.nordicrefinance.se 
www.railrent.se

RailRent Nordic AB är ett nybildat dotterbolag till Nordic Re-Finance AB med säte i Bankeryd. Nordic Re-Finance bedriver uthyrning av lok och med RailRent Nordic etablerar sig koncernen även inom segmentet arbetsmaskiner.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar