Etib Holding påkallar tvångsinlösen

Etib Holding II AB (“Etib”) fullföljde den 6 april 2016 sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP”). Etib kontrollerar efter fullföljandet av erbjudandet cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i NSP och har meddelat NSP:s styrelse att man beslutat att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i NSP. Acceptfristen för Etibs erbjudande har förlängts till och med den 20 april 2016 för att ge kvarvarande aktieägare i NSP möjlighet att acceptera erbjudandet.

För frågor kontakta:

Jaan Kaber, Styrelseordförande NSP, mobil 070-878 78 42

Morgan Jallinder, CEO NSP, mobil 070-878 78 43

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Dokument & länkar