Förändringar i ledning och styrelse i Nordic Service Partners Holding AB

Morgan Jallinder har meddelat styrelsen att han efter sju år som VD för Nordic Service Partners Holding AB (”NSP”) avser lämna sitt uppdrag senare i år. Han kommer kvarstå i sin roll till dess en efterträdare rekryterats och påbörjat sin anställning. Bolagets styrelseordförande Jaan Kaber meddelar samtidigt att han inte avser att ställa upp för omval vid årsstämman den 10 maj.

Tidigare idag meddelades att Etib Holding II AB (”Etib”) fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i NSP. Både VD Morgan Jallinder och styrelseordförande Jaan Kaber, som tillsammans innehar drygt 16 procent av aktierna i NSP, har uttryckt sitt stöd för erbjudandet.

”Efter sju händelserika år som VD på NSP känner jag att det blivit dags att lämna över stafettpinnen, och timingen blir utmärkt när Etib nu kommer in som ny ägare. Jag kommer bistå i rekryteringen av min efterträdare och kvarstå i bolaget under en tid efter att den nya VD:n börjat för att säkerställa en god överlämning”, säger Morgan Jallinder, VD på NSP.

”Morgan har med sitt engagemang och kunnande under sina år som VD starkt bidragit till NSP:s unika marknadsposition och lönsamma tillväxt. Vi i styrelsen är tacksamma för hans insatser, och även att han stannar under en övergångsperiod för en så bra överlämning till ny VD som möjligt. Vi kommer omedelbart påbörja rekryteringsprocessen att hitta hans efterträdare. Att jag själv väljer att inte ställa upp för omval som styrelseordförande känns samtidigt naturligt för att ge NSP en nystart i privat miljö med Etib som ägare”, säger Jaan Kaber, styrelseordförande för NSP.

För frågor kontakta:

Jaan Kaber, Styrelseordförande NSP, mobil 070-878 78 42

Morgan Jallinder, CEO NSP, mobil 070-878 78 43

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark, en TGI Fridays i Danmark och en KFC restaurang i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Dokument & länkar