Information till obligationsinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Nordic Service Partners Holding AB (publ) informerar obligationsinnehavarna om deras rätt att begära återköp av obligationer på grund av en ägarförändring

Den 6 april 2016 tillkännagav Etib Holding II AB[1] (”Etib”) att Etibs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP”) av den 29 februari 2016 (”Erbjudandet”) hade accepterats i sådan utsträckning att Etib efter fullföljande av Erbjudandet och tillsammans med de aktier i NSP som tidigare ägdes av Amcon Invest ApS[2] skulle komma att bli ägare till cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i NSP. Erbjudandet fullföljdes den 13 april 2016, och genom den förlängda acceptfristen i Erbjudandet förvärvades ytterligare aktier och Etib är per dagens datum ägare till cirka 98,14 procent av aktierna och rösterna i NSP. Etibs förvärv av aktierna i NSP anses utgöra en ägarförändring (eng. Change of Control Event) enligt villkoren för Senior Secured Callable Floating Rate Bonds 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) utgivna av NSP (”Obligationerna”).

Med anledning av ägarförändringen har varje obligationsinnehavare rätt att begära att NSP återköper alla, eller endast vissa, av dess Obligationer till ett pris av 101 procent av det nominella värdet om SEK 1 000 000 per Obligation tillsammans med upplupen men obetald ränta. Den obligationsinnehavare som önskar begära att NSP ska återköpa alla, eller vissa, av dess Obligationer ska signera och skicka en anmälningshandling till:

Pareto Securities AB
Issuer Service/NSP
Box 7415
103 91 Stockholm

Email: PSBondissue.se@paretosec.com

Anmälningshandlingen finns att tillgå genom att kontakta Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) enligt kontaktuppgifterna ovan. Vänligen notera att anmälningshandlingen måste ha kommit Pareto Securities till handa senast 15:00 (CET) den 26 maj 2016. Obligationsinnehavare har fram till dess rätt att återkalla inskickad anmälan. Återköpsdatumet för obligationsinnehavare vilka anmält att de vill utnyttja sin rätt att begära återköp från NSP av alla, eller endast vissa, av sina Obligationer med anledning av ägarförändringen kommer att vara den 10 juni 2016.

Pareto Securities är enbart anlitad som administrativ agent för återköpen och agerar inte finansiell rådgivare till Bolaget eller obligationsinnehavarna.

För frågor vänligen kontakta:

Johan Wedin, CFO
Telefon: +46(0)8-410 189 50
E-post: johan.wedin@nspab.com

Informationen lämnades för offentliggörande 07.45 den 26 april 2016 i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och eller lagen om handel med finansiella instrument.


[1] Ett bolag som till 50 % ägs och kontrolleras av Jeppe Droob som även tidigare varit indirekt majoritetsägare i NSP.

[2] Ett bolag ägt av Jeppe Droob. 

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Dokument & länkar