NSP-aktien avnoteras

Etib Holding II AB (”Etib Holding”) avslutade den 21 april 2016 sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP”). Etib Holding kontrollerar efter fullföljandet av erbjudandet cirka 98,1 procent av aktierna och rösterna i NSP. Den 13 april 2016 påkallade Etib Holding tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier.

Vidare, i enlighet med tidigare offentliggjorda pressmeddelanden kommer NSP per den 19 juli 2016 att ha återbetalat samtliga Senior Secured Callable Floating Rate Bonds 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) utgivna av NSP.

Mot bakgrund av det ovanstående anser NSP:s styrelse att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av NSP:s B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i NSP-aktien vid Nasdaq Stockholm har i samråd med Nasdaq Stockholm beslutats till onsdagen den 20 juli 2016.

För frågor kontakta:

Morgan Jallinder, CEO NSP, mobil 070-878 78 43

Denna information är sådan information som NSP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 10.30 CET

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 930 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark, en TGI Fridays i Danmark och två KFC restaurang i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar