NSP FÖRVÄRVAR TRE BURGER KING-RESTAURANGER I SVERIGE

Nordic Service Partners AB (NSP) förvärvar Swedburger AB som idag är ägare till tre Burger King-restauranger, två i Göteborg (Centralstationen och Eriksberg) och en i centrala Borås. Restaurangerna omsätter cirka 63 MSEK och har tillsammans cirka 140 anställda.

De förvärvade restaurangerna är etablerade, har hög försäljningsvolym och är nyligen ombyggda enligt Burger Kings designkoncept 20/20. Lönsamheten är god med en EBITDA-marginal om tolv procent. Förvärvet förväntas lämna ett positivt bidrag till NSP:s resultat redan under fjärde kvartalet. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 23 MSEK.

– Förvärvet är viktigt för oss. Vi ökar försäljningen med över 60 miljoner på årsbasis och vi kan dra nytta av att vi redan har ett stort antal restauranger inom samma område. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Swedburgers personal skall kunna utveckla och förbättra lönsamheten i de förvärvade restaurangerna. Målet är att EBITDA-marginalen på restaurangnivå ska ligga runt 18 till 20 procent, vilket är i nivå med andra liknande enheter i vårt bestånd, säger Morgan Jallinder, VD, NSP.

– Proformasiffror för 12 månadersperioden, som slutade 30 juni 2012, visar tydligt på den utväxling vi resultatmässigt får av att kunna öka antalet restauranger utan nämnvärt högre administrationskostnader (SG&A-kostnader). När vi etablerar restauranger själva, så dröjer denna effekt mer än ett år, medan vi ser den omedelbart i fallet med detta förvärv, tillägger CFO Johan Wedin, NSP.

NSP övertar Swedburger AB och driften av restaurangerna från och med den 1 oktober 2012. NSP har efter förvärvet 53 Burger King-restauranger, 36 i Sverige och 17 Danmark.

Bifogade diagram (2 st) illustrerar resultateffekten av de förvärvade restaurangerna.  Hela EBITDA-resultatet i den förvärvade verksamheten beräknas slå igenom i koncernens EBITDA-resultat tack vare stordriftsfördelarna i koncernens administrativa plattform (SG&A-kostnader).

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2012.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Media

Media

Dokument & länkar