NSP:S ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 OFFENTLIGGJORD

NSP:s årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig som webbversion, och kan även kan laddas ned som PDF.

Besök: http://www.nordicservicepartners.se/

För ytterligare information kontakta:
 
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020


Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays-restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.