Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 · Koncernens försäljning uppgick till 207,3 Mkr (239,9). Minskningen är främst en följd av färre antal butiker. · Resultatet före avskrivningar förbättrades under det säsongsmässigt svaga första kvartalet till -13,6 Mkr (-25,6). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -34,4 Mkr (-47,9). · Bruttovinstmarginalen ökade med 8,6 procentenheter. · Resultat per aktie uppgick till -4,54 kr (-6,33). · Garanterad nyemission pågår, anmälningsperiod 23/4-13/5 2003. · Bolagsstämmobeslut fattat om namnbyte till Wedins Skor & Accessoarer samt byte av räkenskapsår till september-augusti. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar