Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Vi avyttrade idag 1 000 000 A-aktier i Nordic Shoes & Accessories AB (publ). Vi äger därefter 0 (inga) A-aktier och 672 610 B-aktier vilka tillsammans representerar cirka 9 procent av aktiekapitalet och cirka 4 procent av röstetalet i bolaget. Stockholm den 27 februari 2003 JPW Holding AB/Alanca A/S ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar