Pressmeddelande

Report this content

Roland Nilsson ny VD i Nordic Shoes & Accessories (Tidigare Wedins Norden) Roland Nilsson tillträder den 4 november 2002 befattningen som verkställande direktör och koncernchef i Nordic Shoes & Accessories AB. Tidigare VD, Alexander Hegard, kvarstår i bolagets styrelse och står till ledningens förfogande så länge som erfordras. Roland Nilsson är 52 år och var tidigare VD och koncernchef i Scandic Hotels. Nordic Shoes & Accessories är en av Nordens ledande sko- och accessoarföretag med 234 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Rizzo/Lagersons (övre mode- och kvalitetssegmentet skor), Wedins/Parksko (volymsegmentet skor) samt Handskmakar'n/Franz Schulz/Navara (volymsegmentet accessoarer). Roland Nilsson: - Jag ser med stort intresse fram emot att få ta över ledarskapet i koncernen. Under de senaste åren har en mycket stark position skapats på sko- och accessoarmarknaden i Norden. Branschen är i stark omvandling där utvecklade kedjekoncept och starka varumärken är mycket betydelsefulla. Tillväxten har varit stark och koncernen är i behov av konsolidering och kraftsamling. Att få delta i ledningen av den processen ser jag som en utmanande arbetsuppgift. Alexander Hegard: - De senaste årens tillväxtstrategi har inneburit en hård anspänning på hela organisationen. Det är rätt tidpunkt att låta nya krafter ta vid och föra koncernen mot stabilitet och ökad lönsamhet. Jan Ohlsson, styrelsens ordförande: - Alexander Hegard har aktivt tagit del i skapandet av koncernens starka position inom sko- och accessoarmarknaden i Norden. Nu bygger vi vidare på den grund som lagts och det är naturligt att växla över till nytt ledarskap. Roland Nilsson har ett gediget förflutet från ledande befattningar i skilda branscher. Hans erfarenheter från tio år i Scandic Hotels-koncernen kommer att bli mycket betydelsefulla i vår fortsatta utveckling. Huvudägarna Alanca A/S samt Nordico har åtagit sig att, på marknadsmässiga villkor, erbjuda nytillträdande verkställande direktören Roland Nilsson 150.000 respektive 100.000 köpoptioner avseende B-aktier i Nordic Shoes & Accessories AB. Syftet är att ytterligare främja delaktighet och engagemang i bolaget. Marknadsvärdet på optionerna kommer att beräknas enligt den s k Black & Scholes-modellen baserat på aktiekursen under perioden 29 oktober-7 november 2002. Beräkningen kommer att utföras av oberoende expertis. Erbjudandet har prövats och godkänts av styrelsen. Det är styrelsens avsikt att på kommande bolagsstämma föreslå införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen i form av teckningsoptioner. *) Se även fotnot För ytterligare information, v g kontakta Jan Ohlsson, styrelsens ordförande, 08-440 38 11. *) Fotnot: Varje option (enligt föregående sida) medför rätt att under tiden 2 december 2002-11 november 2006, förvärva en aktie av serie B i Nordic Shoes & Accessories AB från Alanca A/S respektive Nordico. Lösenpriset skall motsvara ett belopp uppgående till 200 procent vid köp av aktie under tiden 2 december 2002-11 november 2003, respektive 125 procent vid köp av aktie under tiden 12 november 2003-11 november 2006 av den för aktier i bolaget noterade genomsnittliga sista betalkurs enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för varje börsdag under perioden 29 oktober-7 november 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar