Januari-december 2019: Nordic Snus växer mer än marknaden i 3 av 4 kvartal under 2019

Report this content

(Alla jämförelser gäller Q4 2019 vs. Q4 2018 om inget annat anges)
I summeringen för 10-talets sista kvartal konstateras att snusmarknaden fortsätter att växa, understött av en fortsatt kraftig tillväxt av nikotinportionssegmentet. Nordic Snus växer återigen mer än marknaden, då totalvolymen för bolaget växte med +8,6 %, och varumärket för nikotinportioner Nordic Spirit växte med +97,2 % under samma period. På årsbasis har Nordic Snus 6,7 % av snus- och nikotinportionskategorierna i fysiska butiker. Under kvartalet fortsatte expansionen av produktkategorin nikotinportioner, då två nya produkter lanserades. När 2019 avslutas har Nordic Snus därmed växt mer än marknaden i 3 av 4 kvartal.

Under årets sista kvartal växte den totala snusmarknaden med +2,6 %. Under samma period växte kategorin för tobaksfria nikotinportioner med +71,5 %, vilket motsvarar en totalvolym på 5,5 % för nikotinportioner i jämförelse med snus.

LD, som är Nordic Snus varumärke i snuskategorin, växte +7,3 % under perioden, och befäste därmed andraplatsen i value-segmentet med en andel på 29,2 %. Och man slår i och med det samtidigt vakt om femteplatsen över största snusvarumärken i Sverige totalt sett.

Trenden att snussegmentet vit portion tar marknadsandelar från brun portion fortsatte även under perioden i oförändrad takt. Vitt portionssnus ökade +3,6 %, medan brunt portionssnus minskade med -3,5 %.

Under årets sista kvartal, Q4, växte Nordic Snus totalvolym med +8,6% jämfört med samma period föregående år till en sammanlagd marknadsandel av 7,1 %. Marknadsandelen för Nordic Snus på årsbasis i fysiska butiker landar på 6,7 %. 

Via försäljningsdata från den största online-butiken i Sverige, noteras att båda Nordic Spirits produkter, som har varit tillgängliga för försäljning under 2019, kvalar in på topp 5-listan över mest sålda nikotinportioner under 2019, med en segmentsandel på 4,4% vardera.

Kommentar från VD Andrew Shannon:

Året avslutas starkt både på snus- och nikotinportionssegmentet för Nordic Snus. Under 2019 växte vi snabbare än marknaden i de tre senaste kvartalen. Det visar att vår plan på expansion, samt våra investeringar, gett effekt under året.  Vi har lanserat sex nya produkter i vår produktportfölj inom både snus- och nikotinportionssegmentet, varav tre av dem under vårt kraftigt växande varumärke för nikotinportioner Nordic Spirit. Vi är naturligtvis väldigt belåtna med den positiva återkopplingen vi fått från konsumenter angående det nya snuset LD Stark Vit, och även angående de nya Nordic Spirit Elderflower och Spearmint-smakerna inom nikotinportioner.

På tal om Nordic Spirit ser vi via online-försäljningen fortsatt att våra nikotinportioner faller konsumenten väl på läppen och att vi utökar produktportföljen i linje med konsumenternas efterfrågan på styrka och smak. När vi blickar framåt mot 2020 kommer vi fortsatt med oförändrad beslutsamhet att investera i nikotinportioner och snus.

Tabell 1: Snus marknadsandel Q4 2019 vs Q4 2018

Brand SoM Q4 LY SoM Q4 TY Vol Growth Q4 vs LY SoM Change ppt Q4 vs LY
GENERAL 19,0% 18,2% -2,0% -0,9%
KNOX 12,9% 13,3% 6,2% 0,4%
GÖTEBORGS RAPÉ 10,8% 10,4% -1,4% -0,4%
KALIBER 8,4% 8,5% 3,4% 0,1%
LD 6,6% 6,9% 7,3% 0,3%
KRONAN 6,8% 6,5% -2,0% -0,3%
ETTAN 5,5% 5,1% -5,9% -0,5%
LUNDGRENS 3,1% 4,9% 61,2% 1,8%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 2: Snus marknadsandel FY2019 vs FY2018

Brand SoM 2018 SoM 2019 Vol Growth 2019 vs 2018 SoM Change ppt 2019 vs 2018
GENERAL 19,7% 18,5% -3,7% -1,2%
KNOX 12,6% 13,2% 7,0% 0,5%
GÖTEBORGS RAPÉ 10,7% 10,8% 3,5% 0,1%
KALIBER 8,8% 8,4% -2,0% -0,4%
LD 6,5% 6,6% 4,3% 0,1%
KRONAN 6,9% 6,5% -3,5% -0,4%
GRANIT 6,1% 5,3% -11,2% -0,8%
ETTAN 5,8% 5,2% -8,3% -0,6%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 3: Nikotinportioner segmentsandel Q4 2019 vs Q4 2018

Row Labels SoS Q4 LY SoS Q4 TY SoS Change Q4 vs LY Vol Growth Q4 vs LY
LYFT/EPOK 66,1% 58,9% -7,3% 52,7%
ZYN 17,4% 25,1% 7,8% 148,2%
On! 7,1% 7,3% 0,2% 75,6%
Skruf 5,2% 4,3% -0,9% 41,4%
Nordic Spirit 3,1% 3,6% 0,5% 97,2%
General 1,1% 0,8% -0,3% 27,4%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 4: Nikotinportioner segmentsandel FY2019 vs FY 2018

Brand SoS 2018 FY SoS 2019 FY SoS Change Year Vol Growth Year
LYFT/EPOK 70,0% 58,9% -11,1% 73,3%
ZYN 14,8% 24,1% 9,3% 236,0%
On! 9,1% 7,5% -1,6% 69,4%
Skruf 2,8% 5,2% 2,4% 280,7%
Nordic Spirit 1,6% 3,3% 1,7% 326,1%
General 1,7% 1,1% -0,7% 26,2%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.
Källa: Nielsen, DVH+SVH, Sverige.

Nahir Aslan
Communications Manager
+46 8 456 00 00
nahir.aslan@jti.com

Nordic Snus AB är en av Sveriges största snustillverkare med varumärkena LD, Nordic Icon och Nordic Spirit som finns hos över 5 000 försäljningsställen runtom i Sverige. Samtliga produkter tillreds i den anrika snusfabriken i Vårgårda på västgötaslätten. Läs mer on Nordic Snus på http://www.nordicsnus.se

Taggar: