Januari-december 2020: Stadig tillväxt för Nordic Snus i en ökande marknad

Report this content

Nordic Snus summerar helåret 2020 som ett år av tillväxt. Varumärket LD inom kategorin Snus redovisar en volymökning på +13,0 % jämfört med 2019 samt varumärket Nordic Spirit inom den starkt expanderande kategorin Nikotinportioner ökar volymerna med +125,5 % jämfört med 2019.

(Alla jämförelser gäller Q4 2020 vs. Q4 2019 om inget annat anges)
Snus

Q4 2020 vs Q4 2019:
Nordic Snus, Snus, volym (LD): +10,0 %
Marknad, Snus, volym: +12,8 %
Nordic Snus, Snus, marknadsandel Q4 2020 (LD): 7,1%
Nordic Snus, Snus, marknadsandel (LD), förändring: -0,2 procentenheter

FY 2020 vs FY 2019:
Nordic Snus, Snus, volym (LD): +13,0 %
Marknad, Snus, volym: +6,2 %
Nordic Snus, Snus, marknadsandel 2020 (LD): 7,3 %
Nordic Snus, Snus, marknadsandel (LD), förändring: +0,4 procentenheter

Nordic Snus varumärke i kategorin Snus, LD, uppvisar en knapp nedgång i marknadsandel för Q4, men avslutar 2020 med +0,4 procentenheter till en total marknadsandel på 7,3% i en kategori som under året ökat med +6,2%. Noterbart är att LD:s produkter med högre andel nikotin, LD Stark och LD Vit Stark, uppvisar starkast tillväxt under året.

Nikotinportioner

Q4 2020 vs Q4 2019:
Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +118,1 %
Marknad, Nikotinportioner, volym: +100,6 %
Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel 2020 (Nordic Spirit): 3,9 %
Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel (Nordic Spirit), förändring: +0,3 procentenheter

FY 2020 vs FY 2019:
Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +125,5 %
Marknad, Nikotinportioner, volym: +116,2 %
Nordic Snus, Snus, marknadsandel 2020 (Nordic Spirit): 3,8 %
Nordic Snus, Snus, marknadsandel (Nordic Spirit), förändring: +0,2 procentenheter

Kategorin Nikotinportioner växer i fortsatt hög takt. Under årets sista kvartal ökade Nordic Spirit, Nordic Snus varumärke i kategorin, volymer med +118,1% och landade på en total volymökning för året på +125,5%. Det innebär att Nordic Spirit ökar volymer snabbare än marknaden både i Q4 men också på årsbasis. Mint-segmentet är fortsatt det största segmentet inom produktkategorin, vilket också avspeglas i Nordic Spirits siffror. I november utökades basproduktsortimentet med ytterligare två produkter till totalt tio produkter.

Kommentar från Cormac O’Rourke, VD Nordic Snus:

Nordic Snus håller i den positiva trenden som vi varit inne i under 2020, och avslutar året starkt både gällande Snus och Nikotinportioner. Det är glädjande att se att våra insatser och prioriteringar ger resultat både avseende produktutveckling och satsningar i organisationen. Under året som gått sjösatte vi expansionen av vår fabrik i Vårgårda som, när utbyggnationen är klar, kommer att ha en kapacitetsökning motsvarande 50 %. Det projektet planeras vara klart till slutet av 2021.

LD är fortsatt femte största snusvarumärke och ökar avståndet till de jagande konkurrenterna, samtidigt som Nordic Spirit har etablerat sig som det fjärde största varumärket inom Nikotinportioner. Under det kommande året kommer vi att accelerera satsningen på Nikotinportioner då vi ser att marknaden är långt ifrån mättad och kommer att fortsätta sin expansion.

Det är tydligt att pandemin kommer att fortsätta spela en nyckelroll åtminstone fram till halvårsskiftet. Vi har redan sett nya konsument- och köpbeteenden, som jag förväntar mig är här för att stanna. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring vad pandemin kommer att ha för långsiktiga effekter på ekonomin, men jag är övertygad om att vår nya vardag kommer att ha en avgörande effekt en lång tid framöver. Detta är något som vi behöver ta i beaktande gällande vår produktportfölj för att säkra att vi möter konsumenternas efterfrågan.

Vidare bör förändringarna i samhället som Coronapandemin har inneburit stå högt upp på beslutsfattares agenda inom hela EU. Att belasta konsumenterna med ytterligare skatter kan tänkas vara en enkel väg att gå. Men det är något som bör undvikas från beslutsfattares håll då det endast kommer att leda till en ökning av den illegala handeln med tobak – något som vi redan börjat se tendenser av då konsumenternas köpkraft minskar på grund av ökad arbetslöshet kopplat till sämre ekonomiska utsikter över hela Europa.  Beslutsfattare behöver ha en pragmatisk approach gällande implementering av ny lagstiftning, för att säkerställa att den finansiella biten blir både rättvis och effektiv för både företag och dess anställda, men framför allt för konsumenter.
 

Nahir Aslan
Communications Manager
+46 8 456 00 00
nahir.aslan@jti.com

Nordic Snus tillverkar svenskt kvalitetssnus som prisvärda LD och det tobaksfria alternativet Nordic Spirit. Vi är en utmanare som alltid satsar på att förnya oss. Sortimentet utvecklas ständigt och vi följer vår tid med nya innovativa produkter som lever upp till dina förväntningar på smak och kvalitet.