Januari-juni 2020: Nordic Snus påverkas inte av pandemin

Report this content

Halvvägs in i 2020 tuffar Nordic Snus-tåget på i stadig takt, detta trots att pandemin fortfarande ligger som en våt filt över hela Sverige, och världen. Försäljningen av snus och nikotinportioner har ännu inte påverkats negativt av pandemin, utan fortsätter att visa starka siffror. Nordic Snus ökar återigen volymerna mer än marknadssnittet i båda produktkategorierna.

(Alla jämförelser gäller Q2 2020 vs. Q2 2019 om inget annat anges)

Snus

Q2 2020 vs Q2 2019:

Nordic Snus, Snus, volym (LD): +12,3%
Marknad, Snus, volym: +1,8%

Nordic Snus varumärke i produktkategorin Snus, LD, är fortsatt femte största varumärket på snusmarknaden, och i jämförelse med Q2 2019 är årets marknadsandel +0,7 procentenheter upp, till 7,5% marknadsandel. Positiva siffror för samtliga basprodukter ligger bakom ökningen.

Störst procentuell volymökning på produktnivå stod LD Stark brun portion för, +68,8% jämfört med Q2 2019, följt av storsäljaren LD Original brun portion som ökade volymerna +14,5%. Detta samtidigt som marknaden för brun portion minskade något – -0,7% – under samma period.

I det vita segmentet stod LD Vit portion för en ökning på +19,3% i volym medan marknaden för vit portion ökade +4,1%.

Nikotinportioner

Q2 2020 vs Q2 2019:

Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +99,9%
Marknad, Nikotinportioner, volym: +86,7%

Nordic Snus produkt inom produktkategorin Nikotinportioner, Nordic Spirit, presterar även den bättre siffror än marknadssnittet och den starkt positiva trenden för Nikotinportioner. Under kvartalet växte volymerna med +99,9% och Nordic Spirit ökar marknadsandelen och befäster därmed platsen som fjärde största varumärke för Nikotinportioner.

De senast lanserade smakerna i Nordic Spirits produktportfölj stod för de största procentuella ökningarna under Q2 jämfört med Q1.

Kommentar från Andrew Shannon, VD Nordic Snus:

Vi tittar tillbaka på ett halvår som är annorlunda från något annat världen har varit med om tidigare, men trots det fortsätter våra produkter att gå åt i handeln, vilket är betryggande för både våra medarbetare och mig själv. Under rådande pandemi har vi gjort vår personals säkerhet och hälsa till vår högsta prioritet, och det faktum att vår verksamhet fortsätter att prestera på så hög nivå är en säkerhet i sig för oss alla. Under kvartalet har vi sett stora försäljningsökningar för våra snusprodukter. Samtidigt ser vi fortsatt hur marknaden för nikotinportioner fortsätter att växa explosionsartat för varje kvartal som går och är väldigt stolta över att Nordic Spirit inte bara håller takten, utan växer snabbare än marknaden. Det är glädjande att vi har ett starkt varumärke i Nordic Spirit som föddes i Sverige, som är en stark utmanare på den svenska marknaden, och som nu också börjar att sprida sig till andra marknader.
Tabell 1: Snus marknadsandel Q2 2020 vs Q2 2019

VARUMÄRKE SOM Q2 LY SOM Q2 TY VOL GROWTH Q2 VS LY SOM CHANGE PPT Q2 VS LY
GENERAL 19,0% 18,6% -0,5% -0,4%
KNOX 13,6% 14,8% 10,1% 1,1%
GÖTEBORGS RAPÉ 11,3% 10,8% -3,2% -0,6%
KALIBER 8,8% 9,2% 6,2% 0,4%
LD 6,8% 7,5% 12,3% 0,7%
KRONAN 6,9% 6,8% 0,3% -0,1%
LUNDGRENS 4,2% 5,9% 43,5% 1,7%
ETTAN 5,4% 5,3% -1,0% -0,1%
GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 1,8% 0,0%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 2: Nikotinportioner marknadssandel** Q2 2020 vs Q2 2019

VARUMÄRKE SOM Q2 LY SOM Q2 TY VOL GROWTH Q2 VS LY SOS CHANGE PPT Q2 VS LY
LYFT 62,3% 59,6% 78,4% -2,8%
ZYN 21,6% 26,4% 127,9% 4,8%
ON! 7,1% 7,9% 106,0% 0,7%
NORDIC SPIRIT 3,5% 3,7% 99,9% 0,2%
SKRUF SUPER WHITE 5,4% 2,4% -17,0% -3,0%
GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 86,7% 0,0%

Källa: Nielsen, DVH+SVH, Sverige.
*Onlineförsäljning ej inkluderad.
** Tidigare benämnt Nikotinportioner segmentsandel.

 

Nahir Aslan
Communications Manager
+46 8 456 00 00
nahir.aslan@jti.com
Nordic Snus tillverkar svenskt kvalitetssnus som prisvärda LD och det tobaksfria alternativet Nordic Spirit True White. Vi är en utmanare som alltid satsar på att förnya oss. Sortimentet utvecklas ständigt och vi följer vår tid med nya innovativa produkter som lever upp till dina förväntningar på smak och kvalitet.

Taggar: