Januari-mars 2021: Växande volymer trots många aktiva aktörer

Report this content

Nordic Snus summerar första kvartalet 2021 och fortsätter att växa stadigt inom sina två produktkategorier. Snuskategorin ökar med +11,7 % i volym medan Nordic Snus varumärke inom kategorin, LD, ökar volymen med +4,1 %. I kategorin Nikotinportioner ökade den totala marknadsvolymen +94,5 % medan Nordic Snus varumärke inom kategorin Nordic Spirit ökade +72,9 %.

Snus

Q1 2021 vs Q1 2020

Nordic Snus, Snus, volym (LD): +4,1 %

Marknad, Snus, volym: +11,7 %

Nordic Snus, Snus, marknadsandel Q1 2020 (LD): 7,1 %Nordic Snus, Snus, marknadsandel (LD), förändring: -0,5 procentenheter

Den totala snusmarknaden ökar fortsatt i volym, med ökande volymer i både det vita (+16,6 %) och bruna segmentet (+8,3 %). Nordic Snus varumärke inom kategorin Snus, LD, ökar volymen men minskar marknadsandelen. Det kan hänföras till gynnsamma förhållanden under förra årets första kvartal. Under det gångna kvartalet ökade försäljningen för LD:s vita segment +14,6 % och bruna segment +8,3 %. Starkast ökning uppvisade LD Stark Portion med +21,1 %.

Nikotinportioner

Q1 2021 vs Q1 2020

Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +72,9 %

Marknad, Nikotinportioner, volym: +94,5 %

Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel Q1 2020 (Nordic Spirit): 3,4 %

Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel (Nordic Spirit), förändring: -0,4 procentenheter

 

Marknaden för Nikotinportioner fortsätter att växa i hög takt (+94,5 %) jämfört med Q1 2020. Nordic Spirit ökar samtidigt volymerna med +72,9 %, drivet av ökade volymer för samtliga produkter.

Kommentar från Cormac O’Rourke, VD Nordic Snus:

Nordic Snus verksamhet tuffar på, med ökande volymer i handeln, utan några hinder i vägen. Vi ser att våra senast lanserade produkter tas emot väl av konsumenterna samtidigt som försäljningen av våra övriga basprodukter ökar stadigt. Under andra halvan av 2021 ser vi fram emot att lansera nya smaker på den intensivt växande marknaden för Nikotinportioner. Vad gäller Snus har vi alltjämt LD som fortsatt är det femte största varumärket på marknaden.

När vi vänder blickarna mot den framtida spelplanen och kommande regleringar i Sverige riskerar överdrivna och ogenomtänkta förslag att ha förödande påverkan på handeln. Just nu ligger det svenska förslaget för implementationen av EU:s engångsplastdirektiv för vidare beredning hos Regeringskansliet. Kärnan i förslaget är att mängden plast och skräp i naturen ska minska, vilket vi förstås stödjer fullt ut. Däremot är vägen till minskad nedskräpning komplicerad. Som förslaget ser ut nu föreslås producenter och handlare att betala svindlande 800 miljoner kronor per år genom en dold skatt som framställs som en avgift, som inte nödvändigtvis leder till mindre skräp.

Vi ser ett antal frågetecken i utformningen av det här förslaget på grund av följande:

1.     Den föreslagna avgiften ställer i dag inga tydliga krav på motprestation varken från de som skräpar ner eller från kommunerna som erhåller ersättningen. Därmed finns det inget incitament för medborgarna att ändra sitt beteende och inte heller för kommunen, som erhåller ersättning oavsett mängden skräp i miljön.

2.     Städning av gator betalas redan i dag via skattsedeln. Det innebär i praktiken att denna avgift blir en ny punktskatt som endast tjänar till att öka den kommunala budgeten.

3.     Utan incitament kommer förslaget heller inte att leda till minskad nedskräpning. Resurser borde istället läggas på informationsspridning för att faktiskt förändra beteenden så att skräpet aldrig hamnar i naturen.

Arbetet mot nedskräpningen är viktigt och vi som producent vill vara en positiv kraft mot nedskräpning. Men för att nå resultat behöver rätt åtgärder sättas in. Att under en pågående pandemi mjölka producenter på ytterligare skatter i nedskräpningens namn  som inte leder till minskad nedskräpning  är inte rätt väg att gå.

Tabell 1: Snus marknadsandel Q1 2021 vs Q1 2020

Varumärke

Marknads-andel Q1 2020 Marknadsandel Q1 2021 Marknadsandels-förändring Q1 2021 jmf med Q1 2020 Volymtillväxt Q1 2021 jmf med Q1 2020
GENERAL 18,8% 19,0% 0,1% 12,6%
KNOX 15,0% 14,0% -0,9% 4,8%
GÖTEBORGS RAPÉ 10,8% 10,6% -0,2% 9,2%
KALIBER 9,4% 9,8% 0,4% 16,1%
LD 7,6% 7,1% -0,5% 4,1%
KRONAN 6,8% 6,9% 0,1% 13,7%
LUNDGRENS 5,5% 6,6% 1,1% 33,8%
GRANIT 4,2% 5,2% 1,0% 39,3%
Grand Total 100,0% 100,0% 0,0% 11,7%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 2: Nikotinportioner marknadsandel Q1 2021 vs Q1 2020

Varumärke

Marknads-andel Q1 2020 Marknadsandel Q1 2021 Marknadsandels-förändring Q1 2021 jmf med Q1 2020 Volymtillväxt Q1 2021 jmf med Q1 2020
LYFT 59,1% 59,5% 0,4% 95,8%
ZYN 25,5% 24,4% -1,1% 86,2%
ON! 7,7% 7,6% 0,0% 93,9%
NORDIC SPIRIT 3,9% 3,4% -0,4% 72,9%
SKRUF 3,7% 1,7% -1,9% -8,2%
Grand Total 100,0% 100,0% 0,0% 94,5%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Källa: Nielsen, DVH+SVH+Tobaksbutiker, Sverige.

Nahir Aslan
Communications Manager
+46 8 456 00 00
nahir.aslan@jti.com

Nordic Snus tillverkar svenskt kvalitetssnus som prisvärda LD och det tobaksfria alternativet Nordic Spirit. Vi är en utmanare som alltid satsar på att förnya oss. Sortimentet utvecklas ständigt och vi följer vår tid med nya innovativa produkter som lever upp till dina förväntningar på smak och kvalitet.

Taggar: