Juli-september 2020: Fortsatt starka siffror för Nordic Snus under tredje kvartalet

Report this content

(Korrigering i texten: Marknad, Nikotinportioner, volym: 120,5 %)

Nordic Snus fortsätter att öka såväl omsättning som marknadsandelar för hela produktsortimentet. Störst ökning märks för LD Stark portion som ökar med +64 % jämfört med Q3 2019. Även på området nikotinportioner ökar Nordic Snus snabbare än marknaden med en ökning på 170,6 %. Överlag märks att marknaden för såväl snus som nikotinportioner stått sig väl trots pågående pandemi, vilket är tydligt då båda produktkategorier visar positiva marknadssiffror jämfört med Q3 2019. 

(Alla jämförelser gäller Q3 2020 vs. Q3 2019 om inget annat anges)
Snus

Q3 2020 vs Q3 2019:
Nordic Snus, Snus, volym (LD): +14,2 %
Marknad, Snus, volym: +9,5 %

Nordic Snus varumärke i produktkategorin Snus, LD, är fortsatt femte största varumärket på snusmarknaden och i jämförelse med Q3 2019 är årets marknadsandel +0,3 procentenheter upp, till 7,1 % i marknadsandel. Positiva siffror för samtliga basprodukter ligger bakom ökningen.

LD Stark Original portion stod för störst procentuell volymökning med +64,0 % jämfört med Q3 2019, följt av LD 30 Original portion som ökade volymen med +22,6 %. Detta samtidigt som marknaden för brun portion såg en ökning med +6,0 % under samma period.

I det vita segmentet stod LD Vit portion för en ökning på +17,3 % i volym medan marknaden för vit portion ökade +12,8 %.

Nikotinportioner

Q3 2020 vs Q3 2019:
Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +170,6 %
Marknad, Nikotinportioner, volym: +120,5 %

Nordic Snus produkt inom produktkategorin Nikotinportioner, Nordic Spirit, presterar även den bättre siffror än marknadssnittet och den starkt positiva trenden för Nikotinportioner överlag. Under kvartalet växte Nordic Spirits volymer med +170,6 %, ökar därmed sin marknadsandel och befäster positionen som fjärde största varumärket för Nikotinportioner.

Precis som i föregående kvartal är det de senast lanserade smakerna i Nordic Spirits produktportfölj som stod för de största procentuella ökningarna under Q3 jämfört med Q2.

Kommentar från Andrew Shannon, VD Nordic Snus:

Pandemiåret 2020 fortsätter att utmana alla typer av branscher och samhället i stort. Vi ser dock fortsatt att vårt område är skonat från allt för stora effekter och kan därmed fortsätta vår tillväxtresa. Det är förstås också extra glädjande att vi även växer snabbare än marknaden i stort och därmed inte bara ökar omsättning utan även marknadsandelar för våra varumärken i de båda produktkategorierna.

Nikotinportionerna fortsätter sitt segertåg på marknaden och tillväxten är lovande. Att kunna visa extra starka siffror för vårt varumärke Nordic Spirit på det området är förstås viktigt och något som vi har jobbat hårt för att nå. Vi står väl rustade för att fortsätta ta marknadsandelar och bygga på den stabila grunden som vi har lagt hittills.

Tabell 1: Snus marknadsandel Q3 2020 vs Q3 2019

Varumärke SoM Q3 LY SoM Q3 TY Vol Growth Q3 vs LY SoM Change ppt Q3 vs LY
General 19,2% 19,0% 8,4% -0,2%
Knox 13,8% 14,1% 11,9% 0,3%
Göteborgs Rapé 11,0% 10,8% 6,6% -0,3%
Kaliber 8,9% 9,7% 18,8% 0,8%
LD 6,8% 7,1% 14,2% 0,3%
Kronan 6,6% 6,8% 12,8% 0,2%
Lundgrens 4,8% 6,3% 43,4% 1,5%
Ettan 5,3% 5,0% 2,6% -0,3%
Total 100,0% 100,0% 9,5% 0,0%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 2: Nikotinportioner marknadssandel** Q3 2020 vs Q3 2019

Varumärke SoM Q3 LY SoM Q3 TY Vol Growth Q3 vs LY SoM Change ppt Q3 vs LY
Lyft 57,5% 61,2% 134,4% 3,6%
Zyn 26,0% 25,7% 118,2% -0,3%
On! 8,0% 6,9% 88,6% -1,2%
Nordic Spirit 2,9% 3,6% 170,6% 0,7%
Skruf Super White 5,6% 2,6% 2,3% -3,0%
Total 100,0% 100,0% 120,5% 0,0%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.
** Tidigare benämnt nikotinportioner segmentsandel.

Källa: Nielsen, DVH+SVH+Tobaksbutiker, Sverige.

 

Nahir Aslan
Communications Manager
+46 8 456 00 00
nahir.aslan@jti.com

Nordic Snus tillverkar svenskt kvalitetssnus som prisvärda LD och det tobaksfria alternativet Nordic Spirit. Vi är en utmanare som alltid satsar på att förnya oss. Sortimentet utvecklas ständigt och vi följer vår tid med nya innovativa produkter som lever upp till dina förväntningar på smak och kvalitet.

Taggar: