Juli-september 2021: Stabila volymer trots ökad konkurrens

Report this content

Nordic Snus summerar tredje kvartalet 2021 och konstaterar att man fortsatt är en stark och stabil utmanare inom sina två produktkategorier. Snuskategorin ökar totalt med +2,5 % i volymandelar medan Nordic Snus varumärke inom kategorin, LD, minskar volymen något med -8,5 %. I kategorin Nikotinportioner ökar den totala marknadsvolymen med +67,3 % medans Nordic Snus varumärke inom kategorin Nordic Spirit ökar med +14,1 %.

Snus

Q3 2021 vs Q3 2020:

Nordic Snus, Snus, volym (LD): -8,5 %

Marknad, Snus, volym: +2,5 %

Nordic Snus, Snus, marknadsandel Q3 2021 (LD): 6,4 %

Nordic Snus, Snus, marknadsandel (LD), förändring: -0,8 procentenheter


Den totala snusmarknaden ökar fortsatt i volym, i motsats till det bruna segmentet som minskar något i volymandelar (-0,4 %) medans det vita segmentet fortsätter att växa (+4,9 %). Nordic Snus varumärke i kategorin Snus, LD, ökar i marknadsandelar men minskar i volym under Q3. Detta kan hänföras till prishöjningen under årets första kvartal. Noterbart är att LD:s produkter med högre andel nikotin, LD Stark Portion och LD Vit Stark Portion, uppvisar stabilitet med oförändrade siffror.

Nikotinportioner

Q3 2021 vs Q3 2020:

Nordic Snus, Nikotinportioner, volym (Nordic Spirit): +14,1 %

Marknad, Nikotinportioner, volym: +67,3 %

Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel Q3 2021 (Nordic Spirit): 2,4 %

Nordic Snus, Nikotinportioner, marknadsandel (Nordic Spirit), förändring: -1,1 procentenheter


Marknaden för Nikotinportioner fortsätter att växa i hög takt (+67,3 %) jämfört med Q3 2020. Nordic Spirit ökar samtidigt volymerna med +14,1 %, drivet främst av ökade volymandelar inom mintsegmentet. Noterbart är att försäljningen av Nordic Spirit:s Spearmint Intense uppvisar en ökning på +47,1 %.

Kommentar från Cormac O’Rourke, VD Nordic Snus:

Nordic Snus verksamhet tuffar på med stabila siffror. Vi ser att våra basprodukter fortsatt är starka på marknaden och att våra nylanserade produkter tas emot väl av konsumenterna. LD befäster sin plats på topplistan och är sjätte största snusvarumärket. Varumärket visar med andra ord på stor motståndskraft, trots prishöjningen tidigare i år samt antydan på volatilitet i samband med att pandemins effekter släpper och gränserna öppnas upp. Det gläder oss att vi kan erbjuda våra konsumenter högkvalitativt snus till en fortsatt rimlig prislapp, vilket också tas emot väl av målgruppen.

Gällande Nordic Spirit har vi under den senaste tiden sett en enorm tillväxtresa där volymerna har ökat i snabb takt. Detta kvartal ser vi att tillväxten svalnar något vilket vi härleder till ökad konkurrens på marknaden i form av nylanserade produkter, rabattkampanjer samt en exponentiell kategoritillväxt. Trots detta ser vi att Nordic Spirit är en fortsatt stark konkurrent på marknaden med en stabil användarbas, som vi ser fram emot att fortsatt förvalta framöver. Förra året sjösatte vi expansionen av vår fabrik i Vårgårda som, när utbyggnationen är klar, kommer att ha en kapacitetsökning på motsvarande 50 %. Det projektet planeras vara klart under första kvartalet 2022. Nordic Snus står väl rustade för att fortsatt ta marknadsandelar och bygga vidare på den stabila grunden som vi har lagt hittills.

Tabell 1: Snus marknadsandel* Q3 2021 vs Q3 2020

Varumärke Marknadsandel Q3 2020 Marknadsandel Q3 2021 Marknadsandels-förändring Q3 2021 jmf med Q3 2020 Volymtillväxt Q3 2021 jmf med Q3 2020
GENERAL 17,0% 16,8% -0,3% 1,0%
KNOX 14,3% 14,6% 0,3% 4,4%
GÖTEBORGS RAPÉ 10,9% 10,6% -0,3% -0,1%
KALIBER 9,3% 9,5% 0,2% 5,1%
LUNDGRENS 6,4% 7,1% 0,8% 14,7%
LD 7,2% 6,4% -0,8% -8,5%
KRONAN 6,8% 6,7% -0,1% 1,2%
GRANIT 4,9% 5,0% 0,1% 3,7%
Grand Total 100,0% 100,0% 0,0% 2,5%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Tabell 2: Nikotinportioner marknadsandel* Q3 2021 vs Q3 2020

Varumärke Marknadsandel Q3 2020 Marknadsandel Q3 2021 Marknadsandels-förändring Q3 2021 jmf med Q3 2020 Volymtillväxt Q3 2021 jmf med Q3 2020
LYFT 61,3% 63,6% 2,3% 73,6%
ZYN 25,6% 19,0% -6,6% 24,5%
ON! 6,7% 4,2% -2,5% 5,3%
VOLT 0,0% 3,6% 3,6% -
LOOP 0,0% 2,9% 2,8% 37636,2%
NORDIC SPIRIT 3,5% 2,4% -1,1% 14,1%
Grand Total 100,0% 100,0% 0,0% 67,3%

*Onlineförsäljning ej inkluderad.

Källa: Nielsen, DVH+SVH+Tobaksbutiker, Sverige.

För mer information om Nordic Snus, vänligen besök www.nordicsnus.se eller kontakta:

Emelie Rasby
Corporate Affairs & Communications Manager
Telefonnummer: +46 8 456 00 00
E-mail: emelie.rasby@jti.com

Nordic Snus AB är en av Sveriges största snustillverkare med varumärkena LD och Nordic Spirit som finns hos över 5 000 försäljningsställen runtom i Sverige. Samtliga produkter tillreds i den anrika snusfabriken i Vårgårda på västgötaslätten. Läs mer on Nordic Snus på http://nordicsnus.se.

Taggar: