Lyckad sockerkampanj i Danisco Sugar

Lyckad sockerkampanj i Danisco Sugar Resultatet av betkampanjen 2000 i Sverige blev en samlad sockerproduktion på 412 000 ton på de tre sockerbruken i Örtofta, Jordberga och Köpingebro mot 430 000 ton 1999. Gynnsamma väderförhållanden har gett en bra betkvalitet med hög sockerhalt. Sockerutbytet blev 8,3 ton/ha mot 8,1 ton/ha 1999. Detta, kombinerat med ett bra utnyttjande av de senaste årens investeringar i effektiviseringar av de svenska sockerbruken, har medfört en stor sockerproduktion trots att betarealen 2000 reducerades med 5 procent. Sockret tillverkades under betkampanjen 16 september - 21 december. Produktionen förlöpt väl på alla bruk och ligger i nivå med de prognoser som gjordes i augusti och september på basis av provupptagningar. -Det är tillfredsställande, att de senaste årens fabriksinvesteringar, som avslutas på Örtofta Sockerbruk i år, nu ger resultat i en god och effektiv kampanj. Skördeförhållandena har varit gynnsamma och våra fabriker har fungerat mycket bra, säger VD Bernt Gustafsson. För hela Danisco Sugar innebar betkampanjen 2000 en samlad sockerproduktion på 1 240 000 ton socker i Danmark, Sverige, Tyskland och Finland, vilket är på nivå med de senaste årens produktion (1997: 1 256 000 ton; 1998: 1 202 000 ton; 1999: 1 294 000 ton). Danisco har också produktion på en rad delägda sockerbruk i Litauen, där produktionen uppgick till 105 000 ton (1999: 96 000) För de länder, där Danisco Sugar har produktion utanför Sverige, gäller följande: I Danmark nådde produktionen på de tre bruken i Nakskov, Nykøbing och Assens upp till 533 000 ton socker mot 552 000 ton 1999. Sockerutbytet blev 9,7 ton/ha mot 9,3 ton/ha 1999. Betkampanjen startade 20 september och slutade 2 januari 2001. I Tyskland blev den produktionen på Zuckerfabrik Anklam 142 000 ton socker (145 000 ton 1999). Sockerutbytet blev 8,2 ton/ha mot 7,8 ton/ha 1999. Kampanjen började här den 25 september och slutade den 14 december. I Finland nådde produktionen på de två bruken i Salo och Säkylä upp till 153 000 ton socker (166 000 ton 1999). Sockerutbytet blev 5,5 ton/ha mot 5,8 ton/ha 1999. Här började man den 25 september och slutade den 13 december. I Litauen producerades på bruken Kedainiu, Panevezio och Kursenai 105 000 ton socker (96 000 ton 1999). Sockerutbytet blev 5,6 ton/ha mot 4,9 ton/ha 1999. Kampanjen inleddes den 18 september och slutade den 10 december. Ytterligare information: VD Bernt Gustafsson, Danisco Sugar, tel 040 53 71 00 Kommunikationschef Thomas B. Olsen, Danisco Sugar, tel +45 32 66 25 00 Danisco Sugar Danisco Sugar producerar socker i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen och har den senaste tio åren utvecklat sig från en traditionell nationell sockerproducent till en av Europas största och mest effektiva sockerproducenter. 1999/2000 var Danisco Sugars omsättning 7 985 miljoner DKK och rörelseresultatet var 968 miljoner DKK. De flesta produkter framställs med sockerbetor som råvara, levererad av ca 15 000 betodlare. Danisco Sugar betjänar idag de fyra nordiska marknaderna och säljer strösocker, sockerlösningar, bitsocker samt sirap, farin och andra specialprodukter till livsmedelsindustrin, detaljhandeln och storhushåll. Dessutom produceras socker från ekologiskt odlade sockerbetor och 60.000 tons rörråsocker importeras till raffinaderiet i Finland. Mer än 80 % av sockerproduktionen säljs till livsmedelsindustrin, resten till konsumentmarknaden. Danisco Sugar har en samlad sockerkvot i EU på 1 068 000 ton, vilket utgör ca 7 % av EUs samlade kvot. Danisco Sugar ingår i Daniscokoncernen, som är en betydande internationell leverantör till livsmedelsindustrin inom huvudområdena livsmedelsingredienser, socker och sötningsprodukter. Danisco omsatte 1999/2000 28 miljarder DKK och har 17 700 medarbetare i över 40 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar