Ny on-line service till betodlarna

Ny on-line service till betodlarna Danisco erbjuder snabba leveranssvar till betodlare i Sverige och Danmark Odlarna i Sverige och Danmark har från och med årets betkampanj tillgång till on-line information om sina betleveranser. På Danisco Sugars webbplats www.sockerbetor.nu kan den enskilde odlaren, med hjälp av ett lösenord, logga in och få fram uppgifter om sina betleveranser. - Detta styrker relationen med den enskilde betodlaren eftersom han kommer åt sina leveransuppgifter betydligt snabbare än tidigare och därför har möjlighet att göra driftsmässiga anpassningar. Tidigare kunde det gå upp till tio dagar innan odlaren mottog leveransdata med posten. Nu finns samma data tillgänglig via Internet senast inom loppet av fyra dygn i Sverige, berättar projektutvecklingschef Claus Christensen, Danisco Sugar Agricenter i Köpenhamn. - Om odlarna ser att sockerhalten är otillfredsställande bör de kanske ta upp betor från ett annat fält nästa gång de ska leverera. På samma sätt förväntar vi oss att den snabba informationen kommer att ha en positiv inverkan på renheten eftersom odlarna snabbt får besked om att de levererar betor med hög jordhalt, säger Claus Christensen. På sikt är tanken även att komplettera leveransdatan med vissa genomsnittsvärden för lantbrukarens odlingsområde. Därmed kan lantbrukaren jämföra sina värden med genomsnittsvärdena för odlingsområdet. Detta bidrar förhoppningsvis till att kvaliteten och leveransen av betorna optimeras. Många webbesök Det finns cirka 11 000 betodlare i Danmark och Sverige. Vi vet inte exakt hur många av dessa som har tillgång till Internet. För ett och ett halvt år sedan var det cirka 60 % och andelen är troligtvis något högre i dag. - Efter det att vi börjat med leveransdata on-line har vi lika många besökare på den svenska som på den danska webbplatsen. Med tanke på att andelen lantbrukare är drygt 30 % högre i Danmark än i Sverige kan vi konkludera att svenska lantbrukare använder Internet i större utsträckning än danska, påpekar Claus Christensen. Björn Windfäll och Finn Sørensen, som ansvarar för den svenska respektive danska webbplatsen, berättar att odlarna efter att den första delen av betkampanjen är avklarad, gett mycket positiv respons på den nya Internettjänsten. - Odlarna har visat ett stort intresse för leveransdata on-line. Bara i oktober hade vi omkring 18 000 besökare på den svenska och danska webbplatsen. Tidigare har det bara varit omkring sådd och ogräsbekämpning som vi haft så många besökare, till exempel hade vi i Sverige under april 3 500 besökare på webbplatsen, vilket ska jämföras med de cirka 4 500 odlare vi totalt har i Sverige. Vår plan är självklart att fortsätta utvecklingen av vår kommunikation med odlarna via Internet, avslutar Claus Christensen. Ytterligare information: Christer Sperlingsson, Agrichef 040 - 53 72 01 Claus Christensen, Projektutvecklingschef + 45 32 66 23 14 Danisco utvecklar och producerar livsmedelsingredienser, sötningsmedel och socker. Koncernen har 10 000 anställda i 40 länder och omsatte under 2000/01 23.5 DKK miljarder. Danisco är en av de största och mest effektiva sockerproducenterna i Europa. Daniscos breda portfölj av produkter omfattar även emulgeringsmedel, stabilisatorer, aromer och sötningsmedel såsom xylitol och fruktos. Många av dessa ingredienser produceras av naturliga råvaror och bidrar bland annat till en förbättrad konsistens i bröd, glass och yoghurt. www.danisco.com www.daniscosugar.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00510/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar