Ny prognos bekräftar: stor sockerproduktion 2002

Resultat från den andra provupptagningen 2002 Ny prognos bekräftar: stor sockerproduktion 2002 Allting pekar på att årets sockerskörd blir mycket god i Sverige. Det bekräftas av resultaten i den andra provupptagningen av sockerbetor som Danisco Sugar genomförde den 2 september. Såväl för Danisco Sugar totalt som för Sverige förväntas en sockerproduktion väsentligt över de av EU fastställda kvoterna och i nivå med produktionen de senaste rekordåren. Mot bakgrund av de goda väderleksförhållanden fram till årets andra provupptagning finns det, under normala väderförhållanden resten av växtperioden, utsikter till att den totala produktionen 2002 blir väsentligt större än nu gällande samlade sockerkvot i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Litauen (1 158 500 ton). Produktionen förväntas hamna på samma nivå som de senaste rekordstora åren som 2001 var 1 246 000 ton, 2000 var 1 345 000 ton och 1999 var 1 410 000 ton. Det slutliga fastställandet av kvoterna kommer som tidigare år att göras före den 1 oktober, när Kommissionen har fastställt behovet av kvotreduktion till följd av de av WTO fastställda villkoren för export av socker (Danisco Sugars EU-kvot 2001: ca 1 061 000 ton, 2000: ca 1 035 000 ton, 1999: ca 1 068 000 ton). Sockerbetorna såddes under goda väderbetingelser cirka två veckor tidigare än normalt i Sverige. Väderleken har därefter i stort varit gynnsam och betgrödan har utvecklats bra både avseende sockerhalt och rotskörd. Huvuddelen av betodlingen visar jämnt utvecklade friska betfält och inte heller i år finns några väsentliga angrepp av skadedjur eller sjukdomar. Med normala växtbetingelser i fortsättningen förväntas således att årets svenska sockerproduktion blir väsentligt större än EU- kvoten på 368 300 ton. Produktionen i Sverige har under senare år varit 2001: 402 000 ton, 2000: 412 000 ton och 1999: 430 000 ton. Danisco Sugars andra provupptagning av betor i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland och Litauen genomfördes den 2 september och visar följande dagsresultat: Ton betor/hektar Procent socker Ton socker/hektar i betan Danmark 65,4 (53,9) 16,0 (16,3) 10,47 (8,79) Sverige 55,6 (45,5) 17,9 (16,2) 9,96 (7,31) Tyskland 60,9 (58,0) 16,9 (15,9) 10,29 (9,22) Finland 43,6 (33,6) 16,3 (15,2) 7,12 (5,12) Litauen 38,3 (37,3) 19,2 (14,6) 7,37 (5,41) Genomsnittet för de senaste fem åren visas i parentesen. Dagsresultatet av provupptagningen den 2 september 2002 för de svenska sockerbruken: Sockerbruk Ton betor/hektar Procent socker Ton Kampanjstart i betan socker/hektar Köpingebro 51,8 18,2 9,42 12/9 2002 Örtofta 58,3 17,7 10,34 12/9 2002 För ytterligare information kontakta: Bernt Gustafsson, VD, tel 040-53 71 22 eller Christer Sperlingsson, Agrichef, tel 040-53 72 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar