Resultat från första provupptagningen 2002

Report this content

Resultat från första provupptagningen 2002 Utsikt till stor sockerproduktion i Sverige Den första provupptagningen av sockerbetor inför årets betkampanj genomfördes av Danisco Sugar den 5 augusti. Såväl för Danisco Sugar totalt som för Sverige förväntas en sockerproduktion väsentligt över de av EU fastställda kvoterna. Med nuvarande gynnsamma väderförhållanden även under resten av växtperioden finns alltså förutsättningarna för att Danisco Sugars totala sockerproduktion 2002 blir väsentligt större än Sveriges, Danmarks, Tysklands, Finlands och Litauens samlade kvot (1 158 500 ton) och på nivå med tidigare års stora produktion som 2001 var 1 246 000 ton, 2000 var 1 345 000 ton och 1999 1 410 000 ton. Det slutliga fastställandet av årets kvoter sker först när EU-kommissionen fastställt hur stort behovet för kvotreduktion är till följd av de av WTO satta villkoren för export av socker 2002/03. För innevarande år förväntas en kvotreduktion inom EU i storleksordningen 3-5 % dvs på samma nivå som 2000/01. Sockerbetorna såddes under goda väderbetingelser cirka två veckor tidigare än normalt i Sverige. Väderleken har därefter varit fortsatt gynnsam och betgrödan har utvecklats bra både avseende sockerhalt och rotskörd. Huvuddelen av betodlingen visar jämnt utvecklade friska betfält och inte heller i år finns några väsentliga angrepp av skadedjur eller sjukdomar. Med normala växtbetingelser i fortsättningen förväntas således att årets svenska sockerproduktion blir väsentligt större än EU- kvoten på 368 300 ton. Produktionen i Sverige har under senare år varit 2001: 402 000 ton, 2000: 412 000 ton och 1999: 430 000 ton. Danisco Sugars första provupptagning av betor i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland och Litauen genomfördes den 5 augusti och visar följande dagsresultat: Ton betor/hektar Procent socker i betan Ton socker/hektar Danmark 48,4 (38,8) 13,7 (15,2) 6,63 (5,89) Sverige 39,9 (29,0) 14,3 (14,9) 5,69 (4,33) Tyskland 42,4 (37,5) 14,5 (14,4) 6,16 (5,39) Finland 28,5 (21,3) 12,6 (13,0) 3,59 (2,80) Litauen 34,0 (21,1) 15,2 (12,0) 5,16 (2,56) Genomsnittet för de senaste fem åren visas i parentesen. Dagsresultatet av provupptagningen den 5 augusti 2002 för de svenska sockerbruken: Sockerbruk Ton betor/hektar Procent socker i betan Ton socker/hektar Köpingebro 36,8 15,0 5,54 Örtofta 42,0 13,8 5,79 ------------------------------------------------------------------------ ----------- För ytterligare information kontakta: Bernt Gustafsson, VD, tel 040-53 71 22 eller Christer Sperlingsson, Agrichef, tel 040-53 72 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar