Svensk sockerproduktion på rekordnivå

Svensk sockerproduktion på rekordnivå Betkampanjen 2002 utmynnade i ett produktionsresultat som är ett av de bästa någonsin med en rekord-stor sockerproduktion. På de båda svenska betsockerbruken, Köpingebro och Örtofta, producerades totalt 432 000 ton socker vilket ska jämföras med det senaste rekordåret 2000 då vi producerade 412 000 ton socker. Gynnsamma väderleksförhållanden har överlag gett en bra betkvalitet med mycket hög sockerhalt. Sockerhalten blev 8,7 ton/ha mot 8,1 ton/ha 2001. Den goda skörden med den höga sockerhalten är bland annat ett resultat av de goda väderleksbetingelser vi hade under växtsäsongen men resultatet påverkas också av att betorna såddes cirka två veckor tidigare än normalt i Sverige Sockret tillverkades under betkampanjen den 12 september - 28 december och produktionen förlöpte väl på de båda svenska fabrikerna. I en kommentar till kampanjresultatet säger VD Bernt Gustafsson - Vi har haft en mycket god och effektiv kampanj. Vi kan konstatera att många av de åtgärder vi har gjort för att optimera vår verksamhet, nu ger resultat och bidrar till att säkra att vi även fortsättningsvis kan göra oss gällande i den europeiska sockereliten. Under de senaste åren har det även lyckats oss att öka avkastningen per hektar, vilket bidrar till att säkra förutsättningarna för en fortsatt effektiv sockerproduk- tion av hög kvalitet. Rekord även i övriga länder För hela Danisco Sugar innebär betkampanjen 2002 en samlad sockerproduktion på 1 363 000 ton. Produktionen i de fyra EU-länderna Danmark, Sverige, Finland och Tyskland blev totalt 25 procent större än Danisco Sugars EU kvoter, medan resultatet i Litauen ligger något över den nationella kvoten. Sockerproduktionen ligger helt i nivå med de prognoser som gjordes i augusti och september samt med de förväntningar som offentliggjordes i samband med Daniscos kvartalsrapport för andra kvartalet 2002/03. Daniscos sockerproduktion 2002 Land Produktion (ton Sockerhalt (ton Sockerkvot 2002/03 socker) socker/ha) (ton socker) Danmark 516 000 (479 000) 9,8 (9,1) 392 000 Sverige 432 000 (402 000) 8,7 (8,1) 355 000 Finland 163 000 (146 000) 6,2 (5,5) 141 000 Tyskland 145 000 (132 000) 8,5 (7,8) 116 000 Litauen 107 000 (88 000) 5,6 (5,0) 97 000 (Kampanjsiffrorna för 2001 visas i parentes) Ytterligare information Informatör Mariann Mellström, Danisco Sugar, 040-53 71 24 Daniscos division Sugar är Nordeuropas största sockerproducent med en omsättning 2001/2002 på 8 350 miljoner danska kronor. Företaget har sin produktion förlagd till Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen och förser framförallt de fyra nordiska marknaderna med sockerprodukter under varumärket Dansukker; strö-, bit-, florsocker, sirap, farin och andra specialprodukter. Produkterna framställs framförallt med sockerbetor som råvara, levererade av omkring 15 000 odlare. Under kampanjen 2002 producerades cirka 1 363 000 ton socker, varav en växande andel är ekologiskt. Vidare raffinerar vi även 60 000 ton rörsocker samt producerar en rad foderprodukter. Danisco Sugar är en division inom Danisco som är en betydande internationell leverantör till livsmedelsindustrin inom huvudområdena livsmedelsingredienser, socker och sötningsprodukter. Danisco sysselsätter cirka 8 000 människor varav drygt 3 000 arbetar inom Sugar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar