Spanien - ett Klondyke för träindustrin?

Spanien - ett Klondyke för träindustrin? Den Nordiska sågverksindustrin ökade förra året sin försäljning av sågade trävaror till Spanien ordentligt. Exporten från Finland ökade med 150 procent och från Sverige med 50 procent. Enligt framtidprognoser gjorda av FIEC, den Europeiska Byggfederationen, kommer den spanska byggsektorn, tillsammans med den irländska, att ha den snabbaste tillväxten i Europa. - Det finns stora möjligheter för den nordiska träindustrin att vara med i den spanska utvecklingen, säger Jan Hagstedt, VD på Nordic Timber Council som arbetar med marknadsbearbetning i Spanien. Stor marknad i behov av trä Spaniens utveckling som industriland har blivit mer internationellt inriktad, framförallt tack vare inträdet i EU. Detta betyder bland annat att marknaden för träprodukter har förändrats och att trycket på leverantörerna av trävaror ökar. Idag ser vi att byggmarknaden är den snabbast växande marknaden i Spanien med en ökning på omkring 10 procent 1999. Enligt Euroconstruct kommer denna tillväxt fortsätta i samma takt under åren fram till 2002. Prognoserna gör också gällande att gör-det- själv markanden kommer att öka med 6,5 procent 2000-2001. Snabb förändring ger stora möjligheter i Spanien Spanien är ett land under stark förvandling. Ett land vars träindustri nu på allvar börjar vakna. Nästa steg för den nordiska skogs- och sågverksindustrin är nu att vara där, på plats och få igång de industriella förbindelserna med den spanska industrin. Möjligheterna finns där, idag, i allt större omfattning än någonsin. Spanien betraktas av många bedömare som Europas Klondyke. För ytterligare information kontakta José Luis Rubia, NTC Spanien, +34 609 37 20 07 eller Jan Hagstedt, VD, NTC Stockholm, 08-440 85 60. Statistiskinformation kontakta Lars Göran Olsson, STEF, 08- 25 85 00. Nordic Timber Council AB, NTC, marknadsför och informerar om nordisk sågverksindustri samt om nordiskt trä och om produkter tillverkade av nordiskt trä. Vi riktar oss till arkitekter, möbeldesignens, byggherrar och till konsumenter, främst på den europeiska marknaden. NTC: s finansiärer är sågverksindustrin i Sverige, Finland och Norge. För mer information besök oss på www.nordictimber.org. Fotnote: Bifogad statistik visar exporten på sågade trävaror till Spanien. Källa: STEF (Svenska trävaruexportföreningen). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00410/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00410/bit0003.pdf Statistik