Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB, en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Report this content

Nordic Waterproofing Group har förvärvat det svenska företaget Urban Green AB (”Urban Green”), handel i bolaget erbjuds indirekt genom UG Partner Sweden AB genom Pepins. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, Småland. Urban Green har 27 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbarhet genom att anlägga gröna miljöer för taklandskap. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofing’s befintliga verksamhet inom Veg Tech och med dessa båda verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter vi kan erbjuda våra kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

Urban Green bildades 2014 i Vislanda, Småland, med en idé om att kunna erbjuda multifunktionell grönska inom stadsbyggnadsmiljöer. Bolaget tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken samt skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

"Förvärvet av Urban Green är ett viktigt steg för att kunna erbjuda ett bredare utbud av tjänster och produkter inom gröna lösningar för stadsmiljöer för våra kunder.” säger Mats Lindborg, affärsenhetschef för Sverige och Norge. ”Gröna lösningar för stadsmiljöer är ett område som rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och med både Urban Green och Veg Tech i vårt erbjudande stärker vi vår position på denna växande marknad.

"Urban Green har på kort tid etablerat sig som en ledande leverantör av gröna lösningar för urbana miljöer", säger Therese Lundstedt, VD för Urban Green. "Vi är glada att få en ägare med god förståelse för vår verksamhet och ser en stor potential att kunna fortsätta växa vår verksamhet och förbättra vårt erbjudande till våra kunder." fortsätter Therese.

Nordic Waterproofing Holding AB:s svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Group AB har förvärvat aktierna i Urban Green AB för ett Enterprise value om 55 MSEK. Transaktionen genomfördes i samband med signering av avtalet den 18 mars 2021. Köpeskillingen erlades i samband med transaktionens genomförande och finansieras genom Nordic Waterproofing’s befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofing’s resultat per aktie 2021 inom segmentet Products & Solutions. Kostnader i samband med transaktion uppgår till ca 1 MSEK och kommer att redovisas under det första kvartalet 2021.

"Nordic Waterproofing’s strategi för förvärv innebär att vi ska främja hållbara lösningar inom byggindustrin samt bredda våra produkt- och serviceerbjudanden. Jag är mycket glad över att med Urban Green bredda vårt erbjudande av gröna lösningar för urbana miljöer. Jag välkomnar våra nya kollegor i Sverige till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 11:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.