Nordic Waterproofings CFO Jonas Olin slutar i april 2020

Report this content

Nordic Waterproofings CFO Jonas Olin har sagt upp sin anställning för att börja en tjänst som CFO och IR-ansvarig på Resurs Holding. Jonas Olin ingår i koncernledningen i Nordic Waterproofing och kommer att ha kvar sina ansvarsområden som CFO och IR-ansvarig på Nordic Waterproofing tills han lämnar sin post i april 2020.

”Jonas har varit en nyckelperson i samband med såväl Nordic Waterproofings bildande 2011 som inför och under bolagets börsnotering 2016, och har under många år bidragit starkt till Nordic Waterproofings utveckling till en ledande aktör inom tätskiktsmarknaden i norra Europa. Jag vill uttrycka min tacksamhet och stora uppskattning till Jonas för hans utmärkta insatser och det avtryck han gjort i bolaget samtidigt som jag självklart önskar honom lycka till med framtida utmaningar”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef.

Företaget inleder processen med att utse framtida CFO med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019, kl. 08:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Ellis, VD & Koncernchef
Telefon: +45 3121 3669
E-post: martin.ellis@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Taggar: