NWG utser hållbarhetschef (CSO - Chief Sustainability Officer)

Report this content

Nordic Waterproofing Group har utsett Susanne Højholt, Group R&D Manager, till den nyinrättade tjänsten som gruppens CSO.

Sedan börsintroduktionen 2016 har vår förvärvsstrategi varit starkt inriktad på hållbara bygglösningar, inklusive träbaserade prefabricerade element (Taasinge Elementer, RVT, Ugilt, LV Elements, Seikat), grön infrastruktur (Vegtech, Urban Green) och installation av solpaneler (Playgreen).

Vi har som mål att uppnå koldioxidneutralitet i vår dagliga verksamhet och att vara ”best in class” i vår bransch när det gäller hållbarhet. För att främja vår strävan mot fullständig hållbarhet i hela vår verksamhet skapas den nya CSO-tjänsten i koncernen, rapporterandes till VD.

Susanne Højholt, Group R&D Manager, tillträder tjänsten med omedelbar verkan och i kombination med sitt nuvarande ansvar.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 16:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Taggar:

Dokument & länkar