Beslut vid extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Vid den extra bolagsstämman den 14 februari som skulle fatta beslut om Nordifagruppen AB skulle träda i likvidation, fattades beslutet om att bolaget inte skall träda i likvidation. Halmstad den 14 februari 2001 NORDIFAGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00920/bit0001.pdf

Dokument & länkar