Styrelsen i Nordifagruppen fattade den 3 juli 2000 beslut om att genomföra en nyemission.

Styrelsen i Nordifagruppen fattade den 3 juli 2000 beslut om att genomföra en nyemission. I samband med prospektarbetet har ställning och resultatutveckling i den belgiska verksamheten visat sig vara väsentligt sämre än vad som tidigare kunnat bedömas. Styrelsen har därför fattat beslut om att ställa in den föreslagna nyemissionen. Med anledning av försämringen har Nordifagruppens styrelse också inlett förhandlingar med koncernens svenska och belgiska banker. Förhoppningen har varit att förhandlingarna med de belgiska bankerna skulle kunna slutföras under börsstoppet. Detta har inte lyckats. När förhandlingarna slutförts kommer styrelsen, baserat på utfallet av förhandlingarna, att fatta beslut om huruvida man på nytt - och i så fall på vilka villkor - kommer att föreslå en nyemission. Meddelande kommer också att lämnas om, och i så fall på vilka villkor och i vilken omfattning, emissionen kommer att vara garanterad. Arbetet med att sälja Nordifagruppens rörelsedrivande bolag pågår med hög intensitet. Inledande förhandlingar förs med flera intressenter. Kvartalsrapport kommer att lämnas den 6 november 2000, som tidigare meddelats. Halmstad den 25 oktober 2000 Nordifagruppen AB (publ) Styrelsen För vidare information kontakta styrelsens ordförande Sten K Johnson, 040/301210 eller VD Lars Axelsson, 035/174800 eller 0705/644707 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar