Nordika ökar uthyrningstakten i fastigheten Säterinportti Campus i Helsingfors och tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Sitowise

Avtalet innebär att Sitowise samlokaliserar hela sin verksamhet i Helsingfors till Nordikas fastighet - Säterinportti genom att teckna ett hyresavtal för 11 000 kvm kontorsyta.

Nordika har sedan förvärvet av Säterinportti skapat en för Finland unik kontorsmiljö inspirerad av campustänket i USA där kontorsutformning, välbefinnande och rekreation skapar en integrerad mix för hyresgäster och deras anställda. Under de senaste två åren har Säterinportti genomgått en omfattande omvandling med betoning på hyresgästernas välbefinnande på arbetsplatsen.

Att etablera något nyskapande i den finska marknaden har visat sig fungera väl genom den snabba uthyrningen av Säterinportti Campus som totalt omfattar 35 000 kvm och i princip nu är fullt uthyrd endast två år efter att omformningen av fastigheten påbörjades. Nordika har arbetat med sin lokala partner Trevian som framgångsrikt implementerat Nordikas tankar och idéer.

Läget för fastigheten är mycket bra, med direktaccess till Ringvägen, och förbättrad kollektivtrafik då en ny höghastighetsspårvagn öppnas år 2020 med hållplats precis utanför fastigheten.

Säterinportti uppnådde BREEAM hållbarhetscertifikat under 2018 och har målsättningen att vara en av de första Well-certifierade fastigheterna i Finland.

Jonas Grandér, VD på Nordika, kommenterar:

"Det är spännande att vi kunnat förvandla en mer eller mindre tomställd kontorsfastighet som var mörk och tråkig ut när vi övertog fastigheten, till en plats där det nu sjuder av liv och är fullt av aktivitet. Att kunna leverera lokaler som har något utöver det vanliga till rimliga hyresnivåer är något som känns extra kul. De idéer Nordika tagit med sig till Finland är knappast unika på något sätt men vi vill gärna ligga i framkant och göra det som är bäst för våra hyresgäster."

Sitowise, som tidigare hade cirka 300 anställda i Säterinportti, kommer under 2019 att samlokalisera hela sin verksamhet i Helsingfors till Säterinportti. Företagets har haft sitt huvudkontor i Säterinportti sedan 2018. Sitowise är Finlands största teknisk och konsultföretag.

Sitowise skapades genom sammanslagningen av infrastruktur och byggnadsexperter Sito Oy och Wise Group Finland Oy år 2017. Hittills har många av deras anställda arbetat på en annan plats, men det nya avtalet innebär att verksamheten koncentreras till huvudkontoret.

Aki Puska, Tillförordnad VD Sitowise, kommenterar:  

Vi vill visa uppskattning till våra anställda med valet av lokaler. Det funktionella kontorsutrymmet och hälsokonceptet i Säterinportti är perfekt för oss. Sitowise har vuxit starkt och vi behöver en gemensam plats med utmärkta trafikförbindelser för att förstärka interaktion och arbetskomfort hos våra mer än 800 anställda.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Grandér
VD
Nordika Fastigheter AB
+46 707 50 94 94                    
jg@nordika.se
www.nordika.se
www.saterinportti.fi

 

Aki Puska
Tillförordnad VD
Sitowise Oy
+358 40 568 3490
aki.puska@sitowise.com
www.sitowise.com

 

Nordika är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som ägs av nordiska institutioner. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland (med flexibilitet att investera i Danmark och Norge). Nordika har sedan starten 2011 förvärvat och förvaltade fastigheter med ett värde överstigande 5 miljarder kronor. Företaget har blivit uppmärksammat för sin förmåga att stabilisera komplexa tillgångar där Nordikas kreativa idéer och förmåga att genomföra förändring, ger väl fungerande och långsiktigt hållbara fastigheter.

 

Sitowise är ett specialiserat konsultföretag med 1 400 personal som ger sina kunder hela sortimentet av byggda miljöer från planering till expert och digitala tjänster under samma tak. Sitowise är det största finska ägda planerings- och konsultföretaget inom byggbranschen, den ledande experten i diversifierade stadsprojekt och en pionjär inom datadriven förvaltning och datamodellering.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media