Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Report this content

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter samtidigt sin expansiva tillväxtstrategi.

Gjerden Fjellsikring, som är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring, grundades 2009 och har idag över 60 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Vestfoldregionen, inte långt ifrån Nordisk Bergtekniks huvudkontor i Norge. Verksamheten omsatte 118 MNOK under 2020 med en EBITDA uppgående till 9 MNOK.

– Vi är väldigt glada över att kunna förvärva Gjerden Fjellsikring. Det är ett väl ansett bolag med erfaren ledning och högt kvalificerade medarbetare. Förvärvet kompletterar vår organisation och tillför specialistkunskap inom bergssäkring. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i regionen vilket är väldigt positivt, säger Oddbjørn Røed, Affärsområdeschef Berg Norge och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik förvärvar 100% av aktierna i Gjerden Fjellsikring AS för 47,7 MNOK. Köpeskillingen består dels av en kontantdel, och dels av en återinvestering i Nordisk Bergteknik i form av aktier, varvid dagens ägare blir en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Gjerden Fjellsikrings verksamhet, som konsolideras från 31 mars 2021, kommer att redovisas i segmentet Berg Norge och bedöms bidra positivt till koncernens nettoresultat innevarande år.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik

e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928

Oddbjørn Røed, Norgechef Nordisk Bergteknik

e-post: Oddbjorn.Roed@vestfold-fjellboring.no, tel: +47 913 81 809

Om Nordisk Bergteknik: 

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar