Nordisk Renting förvärvar kontorsfastighet från KPA

Report this content

Nordisk Renting förvärvar kontorsfastighet från KPA Nordisk Renting AB förvärvar pensionsbolaget KPA ABs huvudkontor på Östermalm i Stockholm för 350 MSEK. I samband med förvärvet träffas ett 15-årigt hyresavtal mellan parterna. Fastigheten, som omfattar en uthyrbar yta om cirka 7 500 kvadratmeter, är effektivt utnyttjad ur kontorssynpunkt och håller en mycket hög standard sedan den totalreno verades 1998-2000. Den aktuella fastigheten förvärvas från KPA Livförsäkring AB (KPA Liv), vilket är det bolag inom KPA-koncernen som hanterar den kommunala tjänstegrupplivförsäkringen. Nordisk Renting ställer i samband med förvärvet ut en köpoption till KPA Livs dotterbolag KPA Pensionsförsäkring AB. Den ger KPA Pensionsförsäkring möjlighet att i framtiden förvärva den attraktiva fastigheten till ett i förväg fastställt pris. "KPAs placeringsfilosofi innebär en ständig översyn av hur försäkringstagarnas pengar är placerade," säger Bertil Repfennig, VD i KPA. "Detta för att alltid ha optimala placeringar utifrån vid varje tillfälle gjord risk- och avkastningsbedömning. Vi har nu gjort bedömningen att alternativa placeringar är att föredra. Men skulle förutsättningarna förändras, har vi försäkrat oss om möjligheten att med förmånliga villkor i framtiden kunna förvärva fastigheten." "KPA-koncernen tillhör, med sin långsiktigt inriktade verksamhet, den grupp av företag som vi gärna ser som våra hyresgäster," säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "Fastigheten passar dessutom bra in i vår portföljmix både vad gäller typ och läge." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 Bertil Repfennig, VD i KPA AB, tel 08-665 04 00 Nordisk Renting är ett specialiserat fastighetsbolag inriktat på långa och strategiska fastighetssamarbeten med ekonomiskt starka företag och offentliga parter. Nordisk Renting äger fastigheter Sverige, Finland, Norge, Schweiz och England för cirka 16 miljarder kronor. Nordisk Renting ägs av Nordea (40%), 3i (35%) och 6:e AP-fonden (25%). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar