4 månader kvar till Nordens största feministiska forum

I dag släpper vi första skissen på programmet till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Tusentals personer förväntas delta tillsammans med stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, forskare, aktivister, artister, kulturprofiler och näringslivstoppar på Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni.

– Det har varit en fantastisk respons från det civila samhället, myndigheter och privatpersoner. Det känns verkligen som att vi gör detta tillsammans. Och nu börjar vi se resultatet i form av ett brett och mångfacetterat program, säger Caroline Matsson, konferensgeneral för Nordiskt Forum.

Programmet för Nordiskt Forum utgörs av ett antal huvudspår: Arenaprogrammet, Nordiskt Huvudprogram, ett scenkonstprogram och ett filmprogram som alla planeras av arrangörerna och ett öppet program där hundratals andra aktörer tar plats. Utöver konferensprogrammet finns ett stort område med fri entré som bjuder på musik, performance, samtal, debatt, olika ”prova på-aktiviteter”, författarsamtal och ett stort mässområde med hundratals utställare

Arenaprogrammet

I Arenaprogrammet Great Actions, Great Ideas kommer du att se dina favoriter - stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, aktivister, debattörer, artister och kulturprofiler - på stora scenen. I korta, rappa brandtal, samtal och kulturevenemang ser och hör du goda exempel på hur vi flyttar fram positionerna för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Tänk er korta rappa tal á la Ted Talks! I Arenan hålls även en mäktig invigning med en massa bra musik samt en storslagen avslutning.

      Arenan bjuder på en stor bredd av namn. Till exempel kommer vi kunna se Sofi Oksanen, Catharine MacKinnon, Raewyn Connell, genusfotografen Tomas Gunnarsson, Gudrun Schyman, Alexandra Pascalidou, Soraya Post, Tiina Rosenberg, Birgitta Ohlsson och Kawa Zolfagary. Allt detta blandat med kulturinslag som musik och performance. Det kommer att vara en mix av perspektiv och erfarenheter som väcker frågor, ger ny energi och stimulerar alla sinnen.

Det nordiska huvudprogrammet

Det nordiska huvudprogrammet är Nordiskt Forums idémässiga kärna. Här analyserar vi utmaningarna i Norden med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention och Beijing Platform for Action. Utifrån konferensens 12 teman skapar vi tillsammans under forumets fyra dagar tydliga krav och uppmaningar för framtiden. Dessa blir stommen till det slutdokument som vi efter forumets slut överräcker till företrädare för Nordens regeringar och parlament. Det nordiska huvudprogrammet formas av representanter för Nordiskt Forums arrangörer, ca 200 kvinnoorganisationer i Norden.

– Innehållet i detta program processas i arrangörsorganisationerna under våren och en bredare allmänhet kommer också att kunna påverka . Varje tema kommer att lyftas under två programsessioner; i den första ges en lägesbeskrivning och den andra sessionen blickar framåt och skissar på nya lösningar och strategier.

Det öppna programmet

I det öppna programmet arrangerar såväl civilsamhällesorganisationer, aktivister, små föreningar och kvinnorörelsens representanter som näringsliv, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund, universitet och andra aktörer sina egna programpunkter. 

– Det har varit ett enormt tryck på att vara med. Det märks att frågor om feminism, jämställdhet och kvinnors rättigheter är heta i hela Norden just nu. Och i Sverige seglar feminismen upp som en het fråga i valrörelsen, vilket kommer att märkas i Malmö. Vi presenterar idag de programpunkter i det Öppna programmet som är klara redan nu, fyra månader innan. Det finns ett antal platser finns kvar, så alla ni som filar på en programidé eller saknar något i det befintliga utbudet uppmanas höra av er!

Under Nordiskt Forum kommer vi tillsammans att ta pulsen på det jämställdhetspolitiska läget. FN har inte arrangerat någon världskonferens kring jämställdhet och kvinnors rättigheter på 20 år. Anledningen är bland annat att de reaktionära strömningarna i världen är så pass starka att det finns en uppenbar risk att de rättigheter som slogs fast på förra kvinnokonferensen skulle tryckas tillbaka om man öppnade upp för nya förhandlingar. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking. Målet är att formulera nya konkreta krav, åtaganden och strategier som ska överlämnas till de nordiska regeringarna. Nordiskt Forum Malmö 2014 arrangeras av 200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Programmet fortsätter att växa under våren.

      Vi har en massa önskemål om allt ifrån Queertango, fler politikerutfrågningar på mässområdet till speed dating för den som vill hitta en mentor som vi arbetar på att förverkliga. Den som har något att tillföra uppmanas kontakta projektsekretariatet – alla idéer och arbetsinsatser välkomnas! Runt om i Malmö äger också en rad samverkande arrangemang rum inför och under forumveckan. I samarbete med Malmö stad planeras en riktig folkfest i Folketspark med ett stort feministiskt firande under lördagskvällen som höjdpunkt.

Här går du in och kollar på programmet:

http://nf2014.org/programvy/

Du kan läsa programmet som schema och som lista. Eftersom programmet är mycket omfattande kan det vara lite svåröverskådligt. Du kan därför filtrera programmet så att endast program som lyfter vissa teman, arrangeras på vissa språk eller äger rum en viss dag syns. Och du – dela och berätta om de programpunkter du tycker är spännande över sociala medier så att fler hittar dit!

Fakta:

Var: Konferensen äger rum på Malmö Arena och Malmö Mässan.

När: Den 12-15 juni 2014

Hur: För mer information och listan på klara medverkande www.nf2014.org

Gilla nordisktforum på Facebook

Följ @NFM2014 på Twitter

För ytterligare information: 

Caroline Matsson, konferensgeneral, 072 – 853 35 89, caroline.matsson@nf2014.org

Roxana Ortiz, kommunikationsansvarig, 072 – 853 35 91, roxana.ortiz@nf2014.org

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights är ett historiskt möte med fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet. 200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen står som arrangörer.

Om oss

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights är ett historiskt möte med fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet. 200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen står som arrangörer. Världskända debattörer, nordiska makthavare, aktivister, företag, kommuner, universitet, organisationer från civila samhället, myndigheter, kulturarbetare och feminister finns på plats i Malmö den 12-15 juni 2014.

Snabbfakta

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights är ett historiskt möte med fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet. 200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen står som arrangörer.
Twittra det här