Fortsatt stabil lönsamhet

Perioden januari - juni 2014

  • Omsättningen för perioden ökade med 1 procent till 94,7 (93,9) MSEK

  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 9,5 (10,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 (11) procent

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,1 (6,4) MSEK

  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,66 (0,69) SEK

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 (5,6) MSEK. Likvida medel uppgår till 7,4 (2,7) MSEK

Perioden april - juni 2014

  • Omsättningen för perioden uppgick till 47,5 (49,0) MSEK

  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,5 (5,4) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 (11) procent

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,4) MSEK

  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,37) SEK

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (3,7) MSEK.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Henrik Andreasson, VD Nordkom AB
Tel 08-729 94 00, henrik.andreasson@nordkom.se

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av affärsområdena Ottoboni och Done Production. Ottoboni är en av Sveriges största digitala kommunikationsbyråer och Done Production en av Sveriges ledande produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år, har 140 medarbetare som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2013 omsatte koncernen 177 Mkr och har gått med vinst de senaste 10 åren.

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar