• news.cision.com/
  • Nordr/
  • Grönt ljus för en helt ny stadsdel i Solna – nu påbörjas utvecklingen av Södra Hagalund

Grönt ljus för en helt ny stadsdel i Solna – nu påbörjas utvecklingen av Södra Hagalund

Report this content

En helt ny stadsdel i Solna med över 600 bostäder, 2 000 kontorsplatser och flertalet butiker ska växa fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, som byggs på den gula linjen. Det står klart efter att Solna Stads kommunfullmäktige antagit en detaljplan för den nya stadsdelen Södra Hagalund. Nordr utvecklar den nya stadsdelen i samarbete med Solna Stad.

Solnavägen i sin helhet ska omvandlas från trafikled till en ny stadsboulevard där dagens biltrafik får minskat fokus till förmån för cykel, gång och busstrafik. Ambitionen är att nya bostäder, kontor, butiker och kommunikationsmedel ska stärka platsen och bidra till att skapa en attraktiv stadsdel som tilltalar såväl besökare och boende som arbetande i området.

- Det här är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt där vi gläds åt att få uppföra nya bostäder och kontor och skapa nya synergier tillsammans med Solna Stad, säger Baard Schumann, VD för Nordr.

För Nordr blir det här den hittills största markinvesteringen i Sverige. Ambitionen är att skapa ett tolv våningar högt kontorshus som byggs med stora gröna terrasser. Utöver kontor kommer fastigheten även inrymma andra kontor och kommersiella lokaler för exempelvis restauranger, butiker och gym.

- Nordr är först ut i utvecklingen av Solnavägen och vi tror verkligen på detta läge. Boende och besökare i området kommer att ha direktaccess till nya gula linjen av tunnelbanan med dess koppling till flera pendeltågslinjer och annan kollektivtrafik. Solnavägens nya utformning som en urban stadsgata likt en boulevard mellan Solna centrum och Stockholms innerstad kommer bidra ytterligare till nytt liv och flöde i området, säger Kristian Ericsson, affärschef stora projekt på Nordr.


För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Jonas Engelblom, Chef för försäljning, marknad och kommunikation på Nordr, jonas.engelblom@nordr.se, 070-222 92 23
Kristian Ericsson, Affärschef stora projekt på Nordr,
kristian.ericsson@nordr.se, 070-928 27 91


Fakta om Nordr:
Nordr har totalt 18.800 bostäder under utveckling i Sverige och Norge. Koncernen har 180 medarbetare i de båda länderna. Nordr ägs av ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Nordr har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger i Norge.

Prenumerera

Media

Media