Många planerar ny värdering av sin bostad under hösten

Report this content

Hälften av de hushåll som omfattas av amorteringskravet planerar att genomföra en ny värdering av sin bostad under hösten, med förhoppningen att värdeökningen ska göra att de kan amortera mindre eller inte alls.

Det visar en enkät bland 1 000 hushåll i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som bostadsutvecklaren Nordr låtit NoA Consulting utföra.

Den 1 september upphör det tillfälliga undantaget från amorteringskravet, som utnyttjats flitigt under coronapandemin. Hela 60 procent av de tillfrågade hushållen uppger att de utnyttjat det tillfälliga undantaget.

- Det är fler än vi trott som har använt undantaget men åtgärden verkar ha haft avsedd effekt – människor har fortsatt att köpa bostäder även i lite osäkra tider, säger Leif Danielsson, VD för Nordr Sverige.

Av de tillfrågade omfattas 44 procent av amorteringskravet. Drygt två tredjedelar, 69 procent, säger att återinförandet av amorteringskravet kommer att påverka deras privatekonomi, varav hälften av dessa anger att påverkan kommer att bli stor.

Samtidigt ger värdeökningen, särskilt i storstäderna, hopp. Hälften av hushållen anger att de planerar att genomföra en ny värdering av sin bostad under hösten. Nästan alla räknar med att värdeökningen gör att man inte längre kommer att omfattas av amorteringskravet.

- Marknadsutvecklingen gör att många har fått ett rejält lyft i värde på sina bostäder och än en gång så ser vi att bostäder är en bra sparform, menar Leif Danielsson.

Undersökningen ger dock vid handen att den senaste tidens prisuppgångar, särskilt på större bostäder, kan komma att mattas av. 38 procent av respondenterna menar att det återinförda kravet gör dem mindre benägna att köpa en ny bostad eller mer benägna att söka efter en billigare bostad.

En av fem, eller tjugo procent, uppger att de är mer benägna att söka en ny boendeform i form av nyproducerad bostad eller hyresbostad, medan drygt en av tre (35 procent) tror att bostadspriserna kommer att sjunka – lika många tror att priserna kommer att stiga fortsatt.

- Efterfrågan är fortsatt stark och utbudet relativt begränsat i storstäderna. Vår bedömning är att prisuppgången lugnar sig något under hösten men sedan tror vi på en fortsatt bra marknad under vintern och våren, säger Danielsson.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Danielsson, VD Nordr Sverige, leif.danielsson@nordr.se, 070-621 76 22

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör, jonas.engelblom@nordr.se, 070-22 29 223

Fredrik Erlandsson, strategisk rådgivare, NoA Consulting, 070-967 12 28

Prenumerera