Nordr ger klimatmål samma tyngd som ekonomiska mål

Report this content

Nordr jämställer sina klimatmål med sina ekonomiska mål och förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025.

Ambitionen är att leva upp till Parisavtalets mål – och att göra det lika naturligt att arbeta för minskade utsläpp som att nå ekonomiska resultat.

Nordr är en av Skandinaviens största bostadsutvecklare och har åtagit sig att leva upp till Parisavtalets mål om att världens temperatur inte ske stiga med mer än 1,5 grader. För att säkra måluppfyllelse skärper nu företaget sina egna mål.

Senast 2025 ska utsläppen av växthusgaser i bostäder under produktion minskas med 40 procent, jämfört med 2015 års nivå. Parallellt får klimatmålen samma tyngd som bolagets ekonomiska mål.

- Vi vill säkerställa att vi når målen om reellt minskade utsläpp av växthusgaser. Att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser ska vara lika naturligt som att nå ekonomiska resultat, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.

I rollen som byggherre verkar Nordr för lägre utsläpp av växthusgaser bland annat genom materialval, energianvändning, kravställning på entreprenörer och systematiska miljömål för enskilda projekt. Dessutom strävar Nordr efter att göra det möjligt att leva klimatvänligt i nyproducerade bostäder, exempelvis genom att planera områden som att behovet av egen bil minimeras.

- Vi saknar varken kunskap, teknik eller de praktiska lösningar som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser till 2030. Men vi behöver säkerställa att vi verkligen levererar bostäder som använder tillgänglig kunskap och metod, säger Aglen.

Likt många bostadsutvecklare har Nordr länge haft tydliga interna mål om antalet bostäder i produktion och om ekonomiska resultat. Dessa är verksamheten van vid att omsätta på alla nivåer, från företagsstrategi till personliga handlingsplaner för varje anställd.

- Nu påbörjar vi arbetet med att se till så att minskade utsläpp av växthusgaser återspeglas i verksamheten på samma sätt, menar Aglen.

Han tillägger att Nordr upplever ett skifte i vad bolagets kunder förväntar sig. Klimatfrågor har gått från att vara outtalade till att idag vara en tydlig förväntan på att Nordr som bostadsutvecklare har full kontroll och levererar i enlighet med de krav och förpliktelser som följer med Parisavtalet.

- Jag är glad och stolt över att Nordr så tydligt stakar ut sin egen kurs för att säkerställa att vi ska vara ledande i att möta förväntningarna.

För ytterligare information, kontakta:

Pål Aglen, tillförordnad koncernchef, Nordr, 0047- 995 62 265, pal.aglen@nordr.com

Audun Blegen, hållbarhetsdirektör, Nordr, 0047-959 79 664, audun.blegen@nordr.com

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör, Nordr, 070-22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com

Prenumerera

Media

Media