Nordr sålde bostäder för 2,1miljarder första kvartalet

Report this content

Nordr sålde bostäder till ett värde av 2,1 miljarder (1,4 miljarder netto) under första kvartalet 2022. Sverige svarade för 659 miljoner (446 miljoner netto) och Norge för 1 469 miljoner (980 miljoner netto).

Nordr sålde 370 bostäder (249 netto) under årets första kvartal, varav 123 i Sverige (90 netto) och 247 (160 netto) i Norge.

- Vi ser tillbaka på en mycket fin inledning på försäljningsåret med stark efterfrågan till goda prisnivåer trots en orolig värld. Vi erbjuder projekt med en kvalitet och lägen som kunderna efterfrågar och har stort fokus på att göra det enkelt att köpa en bostad av Nordr. Vår position som långsiktig och pålitlig aktör med stora projekt i storstäderna, där priserna är högst, gör också sitt till för att göra Nordr till ett tryggare val för bostadsköparna, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.

Nordr utvecklar bostäder i sju av de största städerna i Skandinavien – Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norge. I samtliga städer råder fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder.

- Vi ser fortsatt starkt stigande priser i Norge, särskilt i Oslo, Trondheim och Bergen. I Norge har vi stora, mogna projekt och flera framgångsrika säljstarter av nya projekt under kvartalet. I Sverige ligger säljstarter av nya projekt senare under våren. Det, i kombination med ser vi fint inflöde av reservationer, gör att vi räknar med stärkta resultat under andra kvartalet, säger Pål Aglen.

Antalet bostäder i produktion uppgick vid utgången av kvartalet till 2 988 mot 2619 motsvarande period 2021. Nordrs andel är 2 471 bostäder. Nordr byggstartade 53 (27) bostäder under första kvartalet 2022 och säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 91 %.

Nordrs försäljningssiffror för första kvartalet 2022:

Första kvartalet 2022 (2021)
Brutto1 Netto2
Norge 246 (116) 159 (68)
Sverige 108 (271) 78 (263)
Totalt 354 (387) 237 (330)
  1. Antal sålda, inklusive gemensamägda projekt
  2. Nordrs andel av försäljning

För ytterligare information kontakta:

Pål Aglen, tillförordnad koncernchef, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com

Fakta om Nordr:
Nordr har totalt 16 500 bostäder under utveckling i Sverige och Norge. Koncernen har ca 200 medarbetare i de båda länderna. Nordr ägs av ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Nordr har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger i Norge.

Prenumerera

Media

Media