Nordr säljer till Willhem i Sundbyberg

Report this content

Nordr säljer ett hyresrättsprojekt i Sundbyberg till Willhem. Affären omfattar cirka 230 bostäder med en total BTA om 14 500 kvadratmeter.

Nordr förvärvade marken 2017 och har sedan dess utvecklat ett helt nytt bostadskvarter intill Ursviks Torg. Projektet som nu säljs har fått namnet Kv. Smedjan 2 och består av cirka 230 nya lägenheter i två separata bostadshus, med en total BTA om cirka 14 500 kvadratmeter (plus 3 700 kvadratmeter BTA lokaler och garage).

Försäljningen är i linje med i Nordrs affärsstrategi att utveckla en mix av bostadsrätts- och hyresrättsprojekt i storstadsregionerna.

- Vi arbetar kontinuerligt med vår projektportfölj och transaktionen som görs följer vår affärsstrategi att arbeta med en mix av bostadsrätts- och hyresrättsprojekt i de tre storstadsregionerna, säger Leif Danielsson, VD Nordr Sverige.

Köparen Willhem förvärvar kvarteret genom forward-funding, vilket innebär att Nordr fortsatt kommer att driva och projektleda byggnationen till färdigställande.  

- Det här är ett jättefint projekt som kompletterar vårt befintliga bestånd i Sundbyberg på ett utmärkt sätt. Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att fortsätta växa i Stockholmsområdet, säger Willhems VD Mikael Granath.
 

För ytterligare information, kontakta:

Leif Danielsson, VD Nordr Sverige, leif.danielsson@nordr.com, 070-621 76 22

Mikael Granath, VD, Willhem, mikael.granath@willhem.se, 070- 577 15 84

Mårten Othérus, affärsutvecklingschef, Nordr, marten.otherus@nordr.com, 070-260 01 35

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör Nordr, jonas.engelblom@nordr.com, 070-222 92 23

Prenumerera

Media

Media