Prisrekord i eftertraktat Osloprojekt

Report this content

Konkurrensen om de mest exklusiva lägenheterna i projektet Middelthunet är hård. De senaste veckorna har de dyraste bostäderna sålts i rask takt – med nordiskt prisrekord som följd.

Projektet Middelthunet uppförs i centrala Oslo i direkt anslutning till den grönslande Frognerparken. Idag finns det få, om några nya bostäder i den norska huvudstaden med motsvarande läge och kvalitet.

- Det är på många sätt ett unikt projekt – inte bara vad gäller läget, utan även i material, tillval och faciliteter, säger Nordrs tillförordnade koncernchef Pål Aglen.

Totalt omfattar Middelthunet, som utvecklas i samarbete mellan Nordr och Obos, 330 bostäder i tre huskroppar om 10, 12 och 14 våningar (294 av dem är redan sålda). Lägenhetsstorlekarna varierar från 44 till 250 kvadrat. Det generella prisläget har varit högt, även med Oslomått mätt.

- Vi har sett stark efterfrågan från starten 2019 och den har stegrats längs vägen, säger Aglen.

Dyrast är topplägenheterna med exklusiva tillval och utsikt över park och centrala delar av Oslo. De är också hett eftertraktade – de senaste veckorna har de tre återstående topplägenheterna sålts till ett sammanlagt värde av 149 miljoner kronor. En av takvåningarna såldes nyligen för 294 000 kronor per kvadratmeter – vilket är nytt nordiskt prisrekord.

- Vi ser både stark efterfrågan och låg priskänslighet runt de mest exklusiva bostäderna. Här verkar marknaden ha en extra växel, säger Pål Aglen.

Han tillägger att Nordr ser samma trend i Sverige där premiumprojekt som Sveakvarteren och massivträsatsningen Cederhusen, båda i Stockholm, samt projektet Ciceron i Göteborg alla attraherat tät trafik till de mest exklusiva bostäderna.

För att läsa mer, besök: Middelthunet | Nordr, eller Cederhusen, trähus i Hagastan med 234 lägenheter. | Folkhem, eller Ciceron | Nordr

För ytterligare information, kontakta:

Pål Aglen, tillförordnad koncernchef Nordr Group, pal.aglen@nordr.com, +47-99 38 92 24

Malin Woll Skotnes, försäljningsdirektör Nordr Norge, malin.skotnes@nordr.com, +47-93-65 00 77

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör, Nordr Group, jonas.engelblom@nordr.com, +70-22 29 223

Prenumerera

Media

Media