• news.cision.com/
  • Nordstjernan/
  • Nordstjernan erhåller godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten för förvärvet av aktier i Swedol

Nordstjernan erhåller godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten för förvärvet av aktier i Swedol

Report this content

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 14 mars 2018 genom pressmeddelande att ett aktieöverlåtelseavtal hade ingåtts med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie före utdelning (oavsett aktieslag). Förvärvet är villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd. Den svenska konkurrensmyndigheten har nu lämnat sådant godkännande. Den norska konkurrensmyndighetens godkännande återstår.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 klockan 11.30.
  

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar