Nordstjernan investerar i fintech-bolaget Roaring

Report this content

Nordstjernan investerar i det snabbväxande fintech-bolaget Roaring. Med drygt 20 procents ägande blir Nordstjernan partner med grundarna och de befintliga ägarna på den fortsatta tillväxtresan.

Roaring är ett svenskt fintech-bolag grundat 2016 med kontor i Täby, Stockholm. Företaget tillhandahåller digitala tjänster till bolag i alla sektorer som är i behov av att automatisera kunddataprocesser och kundkännedomskontroller. Roaring är en aktör med eftertraktade tjänster inom bland annat automatiserad penningtvättskontroll (så kallad Anti-Money Laundering – AML).

På kort tid har Roaring byggt en högkvalitativ teknisk lösning för ett friktionsfritt onboardingflöde, vilket reducerar tidskrävande manuellt arbete för en ökande grupp välrenommerade kunder.

Investeringen görs inom Nordstjernans sektor Tillväxt & Ny teknik.

”Roaring är den första investeringen inom Nordstjernans nya tillväxtinitiativ. Roaring har en stor potential i en spännande sektor där vi tror att Nordstjernan passar väl som partner i den fas som bolaget nu befinner sig” säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

  
Peter Hofvenstam

Verkställande direktör
Nordstjernan AB

  
Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Mobil: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar