Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Nobia

Verkställande direktör Jon Sintorn samt ekonomi- och finansdirektör Kristoffer Ljungfelt i Nobia AB (publ) (”Nobia”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Nobia. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Nobias huvudägare Nordstjernan AB. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare. Nobia medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och kommer ej heller att belastas av några kostnader hänförliga till dessa.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se
Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar