Nordstjernans innehav i Active Biotech överstiger 15 procent

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har i samband med Active Biotech ABs (”Active Biotech”) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare ökat sitt innehav i bolaget. Detta har skett genom teckning av Nordstjernans andel i nyemissionen (590 628 aktier) och därtill ytterligare 150 087 aktier under Nordstjernans garantiåtagande. Efter nyemissionen uppgår Nordstjernans innehav till 7 828 261 aktier, motsvarande 15,3 procent av aktierna och rösterna.Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar