Norsk torsk och kolja får MSC-märkning

Norge får ett nationellt godkännande från MSC (Marine Stewardship Council) på hela det nordostatlantiska beståndet av torsk och kolja. Dagens MSC-märkning är ett erkännande av Norges ansvarsfulla förvaltning och innebär att 75 procent av all fisk som tas upp av norska fiskebåtar möter kraven för hållbart fiske enligt MSC-standarden. 

Med sträng övervakning och en strikt förvaltning är Norge världens ledande nation inom fiskeförvaltning och nu har även den ansvarsfulla förvaltningen av norsk torsk och kolja fått ett erkännande av MSC.

-       Norge är en ledande global exportör av fisk och skaldjur. Vi har ett ansvar att visa vägen för andra fiskenationer gällande effektiv och hållbar förvaltning. Den norska förvaltningsmodellen fungerar eftersom den kombinerar ett stort miljöansvar med ett ekonomiskt hållbart fiske. Det är denna modell som MSC nu också har uppmärksammat, säger Ingrid Dahl Skarstein, miljöansvarig Eksportutvalget for fisk (EFF).

Den norska fiskenäringen har under många decennier baserat förvaltningen av torsk och kolja på de senaste vetenskapliga rönen och riktlinjerna och arbetar konsekvent med att hitta nya, hållbara fiskemetoder. Den totala torskkvoten i Barents hav ligger på 751 000 ton under 2012, varav 339 857 ton är tilldelat norska fiskebåtar. Torskbeståndet i Barents hav är i gott skick och består av både stora individer samtidigt som lekbeståndet är i dag på rekordhög nivå.

Kvoten för kolja i Barents hav ligger på 318 000 ton under 2012, varav 153 253 ton är tilldelade norska fiskebåtar. Ett tydligt resultat av den norska förvaltningen är att torskkvoten har ökat markant under de senaste åren. 2005 låg kvoten för den norska torsken på endast 485 000 ton, hela 266 000 ton mindre än kvoten för 2012.

-       Torsk är en fisk med anor och är en av de mest populära matfiskarna på många marknader och det är viktigt att vi har hand om det bestånd som finns. Norge har alltid varit en viktig leverantör av torsk och det är kul att efterfrågan av denna fantastiska fisk är stark i alla viktiga torsk-marknader, säger Karin Olsen, branchchef torskfisk EFF.

MSC-märkningen av norsk torsk och kolja innebär att över 75 procent av all fisk från norska fiskebåtar är hållbart fiskad enligt MSC-standarden. Sej, sill och makrill är sedan tidigare MSC-märkt. Användningen av MSC-loggan är dock frivillig för norska producenter.

-       Oavsett om producenterna använder MSC-loggan på sina förpackningar eller inte så är själva fisket hållbart. Leta efter norsk fisk i butiken så kan du vara säker att den kommer från ett hållbart fiske, säger Karin.

MSC är en internationell organisation som har ett egenutvecklat certifieringsprogram för hållbara och väl förvaltade fiskbestånd. MSC-standarden omfattar alltifrån storleken på fiskebestånden till fiskemetoder och sätter stränga krav på förvaltningen av de bestånd som certifieras.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Fredrik Martinussen

tf Sverigechef, Eksportutvalget for Fisk

lars.martinussen@seafood.no

+47 971 93 203

 

Dokument & länkar