Sillen förenar svenska folket till midsommar

Sju av tio svenskar äter sill till midsommar. Vanan är lika spridd i alla samhällsskikt, och i alla landsdelar. Det visar en undersökning som genomförts av Synnovate på uppdrag av norska Exportutvalget for fisk, EFF.

Midsommar är den i särklass största sillhelgen i Sverige. 70 procent av svenskarna äter sill till midsommar. 48 procent av dessa väljer sill för att det är gott. 34 procent äter sill av tradition, 2 procent för att det är nyttigt, 1 procent för att det är enkelt och 1 procent för att det är billigt.
Till sillen intages allehanda drycker, företrädesvis öl och nubbe. 55 procent dricker öl, 34 procent nubbe. 21 procent nöjer sig med vatten och 12 procent dricker läsk. 4 procent dricker mjölk.
En närmare analys av sillätandet till midsommar visar att det förenar svenskar över alla sociala och geografiska gränser. Storstadsbor, stadsbor och glesbygdsbor – överallt äter runt 70 procent sill till midsommar. Samma sak med utbildningsnivå, sysselsättning och hushållsinkomst – i alla skikt äter runt 70 procent sill till midsommar. Inte heller mellan män och kvinnor finns någon nämnvärd skillnad.
Sill, som en gång var fattigmanskost och vardagsmat, är idag allemanskost och festmat. Sillen har gjort en klassresa.
Bara när det gäller ålder finns skillnader mellan olika grupper. Gränsen går vid 30. I ungdomsgruppen, under 30, äter 55 procent sill till midsommar, och bara en tredjedel av dessa för att det är gott. I åldersgruppen 30-44 äter 69 procent till midsommar, i gruppen 45 + äter 75 procent sill.
1000 personer deltog i Synnovates undersökning.

Dokument & länkar