Förtydligande av ett tidigare pressmeddelande avseende Proof of Mechanism

Efter vidare analys av data gör bolaget bedömningen att det kan finnas en risk att informationen i ett tidigare pressmeddelande kan misstolkas till följd av benämningen "Proof of Mechanism". Informationen förtydligas genom att tillägga att resultatet som presenterades kommer från en lyckad frisättningsstudie och att det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism.

Den 29:e september 2017 gavs ett pressmeddelande avseende en studie som gjorts med syntetiska strukturdelar av XtriG. Resultatet från studien var positivt då detta visade på en frisättning av intakt substans i saliv, vilket vi ser som värdefullt. Vidare analys, som skett i efterhand av både data från denna studie och av resultaten från tidigare inbindningsstudier, kan dock inte bekräfta den kemiska frisättningen som är ett unikt och viktigt särdrag i sammanhanget. Det kan finnas en risk att informationen i pressmeddelandet från 2017-09-29 feltolkas till följd av benämningen ”Proof of Mechanism", vilken därför bör förtydligas genom att tillägga att resultatet som presenterades kommer från en lyckad frisättningsstudie och att det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 17:e januari 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Dokument & länkar