Intention to Grant för XtriG-patentet i Europa

Report this content

Idag fick NorInvent beskedet att det Europeiska patentverket EPO kommunicerat ett Intention to grant, vilket betyder att patentet kommer att beviljas. 

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Idag erhölls beskedet att det Europeiska patentverket EPO kommunicerat ett Intention to grant. Detta innebär att EPO kommer att bevilja patentet i Europa. Utöver detta har NorInvent sedan tidigare beviljade patent i sju länder; Sverige, Israel, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och Sydkorea, ett Notice of Allowance för patentet i USA, samt en pågående ansökan i Brasilien.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 16:e mars 2018.

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com